»»

"/>
MINISTRICA ZA OBRAZOVANJE SA SARADNICIMA POSJETILA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE
Datum: 04.02.2023.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Adisa Alikadić-Herić sa saradnicima:inspektoricom za obrazovanje Amirom Borovac, direktorom Pedagoškog zavoda Admirom Kutovićem i stručnim saradnikom za srednje obrazovanje Arminom Zecom, organizirala je u petak, 03.02.2023.godine radne posjete osnovnim i srednjim školama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, gdje se u prvoj sedmici drugog polugodišta školske 2022/2023.godine nastava odvija po online modelu.

Prilikom posjete školama je konstatovano da su uvjeti za odvijanje nastave po online modelu optimalni. Prisustvo učenika na časovima redovne nastave je kontinuirano, a nastavnici nisu nailazili na veće poteškoće u realizaciji nastavnog plana i programa, što je pokazatelj da škole raspolažu infrastrukturom za organizaciju nastave u online formatu, kao i da su nastavničke kompetencije za korištenje digitalnih tehnologija na izuzetno visokom nivou.

Škole su spremne i za doček učenika u učionicama, gdje se učenici očekuju u ponedjeljak, 06. februara. Osigurano je zagrijavanje školskih prostorija, organiziran prevoz za sve učenike, kao i stručan nastavni kadar za realizaciju nastave iz većine nastavnih predmeta, istaknuto je tokom posjete.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.