»»

"/>
Potpisan novi Kolektivni ugovor za oblast srednjeg obrazovanja u BPK Goražde
Datum: 13.02.2023.

Nakon uspješno okončanih pregovora te davanja saglasnosti Vlade BPK Goražde, novi Kolektivni ugovor za oblast srednjeg obrazovanja u  BPK Goražde sa predsjednikom  Sindikata srednjeg obrazovanja Nirzamom Džemidžić,  potpisala je danas ministrica  za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Adisa Alikadić-Herić.

Promjena koja je uvedena u novi  Kolektivni ugovor u odnosu na trenutno važeći jeste  da nastavniku u srednjoj školi po osnovu rada s učenicima s posebnim obrazovanim potrebama s kojima nastavnik radi na osnovu individualiziranog prilagođenog programa (IPP), pripada pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu od 1% njegove osnovne plaće za rad sa svakim učenikom s kojim realizira jedan čas sedmično, a najviše 10% njegove plaće. Uvođenje ovog prava, kako je istaknuto, imalo je za cilj izjednačavanje prava nastavnika u srednjim školama sa nastavnicima u osnovnim školama kojima je isto ovo pravo utvrđeno Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.