»»

"/>
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK GORAŽDE
Održan radni sastanak s pedagozima, socijalnim radnicima u školama i predstavnicima JU Centar za socijalni rad BPK Goražde
Datum: 24.02.2023.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Adisa Alikadić Herić sa saradnicima održala je danas radni sastanak sa pedagozima, socijalnim radnicima u školama i predstavnicima JU Centar za socijalni rad BPK Goražde.

Cilj sastanka je poboljšanje saradnje i uspostavljanje brzih i efikasnijih načina komunikacije i razmjene podataka i mišljenja, a sve s ciljem kvalitetnije podrške djeci od strane svih nadležnih institucija.

Na sastanku su doneseni zaključci na osnovu kojih će se bazirati zajednički rad te su utvrđena pitanja koja su u fokusu zaštite djece, a ujedno i pružanja kvalitetnijeg obrazovanja. Naglašena je potreba rane detekcije i intervencije kao ključ za napredak i praćenje djece u obrazovnom sistemu.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.