»»

"/>
Resorna ministrica pruža podršku učenicima u procesu izrade materijala za takmičenja
Datum: 03.03.2023.

03

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde Adisa Alikadić Herić sa saradnicima upriličila je danas prijem za  grupu učenika OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde koji se u procesu izrade materijala za takmičenje o temi  „Djeca sa poteškoćama u razvoju “ pripremaju za aktivno i odgovorno djelovanje u društvu i građanski aktivizam te za rješavanje pitanja od interesa za zajednicu.

Učenici su na osnovu izabranih tema koje žele istraživati od ministrice Alikadić Herić dobili odgovore zasnovane na zakonskim utemeljenjima te utvrdili procedure i postupanja u cilju izmjene nekih zakonskih rješenja i poboljšanja postojećeg stanja. Obzirom da sve osnovne i srednje škole aktivno pripremaju svoje učenike za predstojeća tamičenja, Ministartsvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport im stoji na raspolaganju za sve vrste podrške i pomoći te ohrabruje učenike da razvijaju takmičarski duh i uzmu aktivno učešće u društvenoj zajednici.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.