»»

"/>
Press konferencija ministrice za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Uprkos finansijskim problemima dislocirana nastava na tri fakulteta u Goraždu nije dovedena u pitanje
Datum: 04.10.2012.

Organizacija dislocirane nastave Ekonomskog, Pravnog i Mašinskog fakulteta u Goraždu tema je današnje press konferencije ministrice za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi BPK Goražde Alme Delizaimović, kojoj je prisustvovala i stručna saradnica za visoko obrazovanje Emira Drakovac. Ministrica je informisala javnost i o rezultatima jučerašnjeg razgovora sa dekanom Pravnog fakulteta u Sarajevu, te prokomentarisala nedavna zbivanja vezana za protest studenata dislocirane nastave ovog fakulteta u Goraždu.

Prije press konferencije, ministrica obrazovanja imala je sastanak sa predstavnicima studenata dislocirane nastave Pravnog fakulteta na kojem su razjašnjene njihove dileme u vezi daljeg nastavka studiranja.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i ove školske godine provelo proceduru izbora najpovoljnijih ponuđača i utvrđivanje cijene ugovora za izvođenje dislocirane nastave Ekonomskog, Pravnog fakulteta i Mašinskog fakulteta u Goraždu. U skladu s tim, donesena je odluka da se finansijski podrži upis prve i druge godine Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i ugovori sa ova dva fakulteta, ističe ministrica Deliazimović, trebali bi biti potpisani do 15.oktobra.

Kada je u pitanju Pravni fakultet, na tom fakultetu je data načelna saglasnost za upis treće i četvrte godine za redovne studente, a kako priličan broj studenata obnavlja drugu godinu, Ministarstvo je sa Pravnim fakultetom dogovorilo da, obzirom da to nisu redovni studenti, ti studenti imaju ispite u Goraždu. Za odvijanje nastave na trećoj godini ovog fakulteta, kako je ovom prilikom istaknula ministrica Delizaimović, ima dovoljan broj studenata, dok četvrta godina još nije sigurna i ne zavisi ni od Ministarstva ni Pravnog fakulteta već od prolaznosti studenata, a u jutrošnjem razgovoru studenti su obećali da će se u preostalim ispitnim rokovima potruditi da daju uslov za upis u četvrtu godinu.

Ministrica je takođe naglasila da je resorno ministarstvo svih ovih godina imalo izuzetnu saradnju sa Pravnim fakultetom i da ne sumnja da se ona neće nastaviti i u ovoj godini. Dugovanje prema ovom fakultetu izmiriće se u što kraćem roku, pa studenti Pravnog fakulteta koji su svoju zabrinutost iskazali nedavnim protestnim okupljanjem pred zgradom Vlade BPK Goražde, ne treba da brinu.

„ Ja vam mogu reći da nikad nije ni bilo upitno da li će biti Pravnog fakulteta ili neće, odnosno da li će biti organizovana nastava u narednoj školskoj godini. Problem je nastao u neredovnoj dinamici isplate po ugovoru iz prošle školske godine a koji je nastao prvenstveno zbog nedostatka finansijskih sredstava u ovom kantonu koja su evidentna cijelu budžetsku godinu iz razloga što nas Federacija ne prati. Mi do danas nismo dobili ništa kada je u pitanju grant Federacije koji je zagarantovan njihovim budžetom. Po prioritetima koji se isplaćuju u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta, transferi dolaze na četvrtom mjestu i kada se iz vlastitih prihoda izmire obaveze prema prioritetima, za te transfere ne ostane sredstava. Moram reći da je tako bilo i ranijih godina. Mi nikada svoju obavezu nismo uspjeli izvršiti do kraja školske godine da bi u narednu školsku godinu krenuli sa izmirenim obavezama iz prethodnog ugovora, ali u ovoj godini problem je nastao jer se i Pravni fakultet našao u teškoj finansijskoj situaciji te je iz tog razloga tražio da se obaveze po prethodno zaključenom ugovoru isplate kako bi oni nastavili nastavnu godinu u skladu sa novim ugovorom. Što se tiče finansijskih uplata po pomenutom ugovoru sa Pravnim fakultetom, mi smo do sada platili 127.000 KM i sutra će otići još jedna uplata od 30.000 KM, a ostatak sredstava koja su nedostatna po tom ugovoru biće isplaćena do kraja ovog mjeseca jer se nadamo grantu Federacije i samim tim će se stvoriti uslovi da se izvrši uplata onog dijela koji nije isplaćen“- naglasila je kantonalna ministrica obrazovanja Alma Delizaimović.

Inače, Ugovor sa Pravnim fakultetom za prošlu studijsku godinu iznosio je 337.000 KM i on se kao i kod Ekonomskog fakulteta, čiji ugovor iznosi 297.000 KM, trebao isplaćivati u deset mjesečnih rata. Zbog problema sa finansiranjem i prispjeću granta sa viših nivoa vlasti tek u posljednjem kvartalu, dinamika isplate sredstava fakultetima kretala se u skladu s tom činjenicom, a obaveze izmirivale do  kraja budžetske godine. Otežavajuća okolnost je i ta što već već dvije godine Ministarstvo za obrazovanje Kantona Sarajevo ne izdvaja potporu našem kantonu za visoko obrazovanje koje je ranije izdvajalo u iznosu od 150.000 KM.

Nastava u Dislociranom odjeljenju Ekonomskog fakulteta u Goraždu već je počela, na Mašinskom fakultetu  počinje 10.oktobra, dok bi nastava u odjeljenju Pravnog fakulteta trebala početi 22.oktobra, nakon što se o tome izjasni Naučno-nastavničko vijeće ovog fakulteta na sjednici zakazanoj 10.oktobra, istaknuto je na današnjoj press konferenciji ministrice za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alme Delizaimović.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.