»»

"/>
Pedagoški zavod BPK Goražde
Seminar za nastavnike i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola
Datum: 14.11.2012.

U organizaciji Pedagoškog zavoda BPK Goražde danas je u prostorijama vrtića SOS Kinderdorf u Goraždu održan seminar o temi inkluzije i rada sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama.

Uz najavu da će Pedagoški zavod i u ovoj školskoj godini organizovati niz stručnih seminara za uposlene u oblasti obrazovanja, učesnike seminara pozdravila je direktorica Pedagoškog zavoda Dika Makota te dala uvodnu riječ o temi odabranoj za ovaj seminar.

– Inkluzija je široka oblast gdje mi moramo mnogo toga da uradimo i mnogo toga da stavimo ispred sebe. Želimo da svako dijete bez obzira na male ili velike poteškoće, kao i dijete koje je nadareno, ima kvaliteteno obrazovanje, odgoj i život. To ćemo postići tako što ćemo danas uložiti u nas, da se edukujemo i da možemo znanje koje apsorbujemo prenijeti u sredinu u kojoj živimo i u kojoj radimo – kazala je u svom obraćanju direktorica Dika Makota.

Ističući značajne rezultate Pedagoškog zavoda koji su postignuti u kratkom vremenu od njegovog osnivanja, uz želju za njegov što uspješniji rad u budućnosti, početak prvog u nizu seminara koji će Pedagoški zavod organizovati u narednom periodu ozvaničila je ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović, koja je zajedno sa direktoricom Pedagoškog zavoda izrazila zahvalnost direktoru SOS vrtića Aliji Lapu na podršci u održavanju današnjeg seminara te dosadašnjoj saradnji.

Pored nastavnika i stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola sa područja BPK Goražde, kao gosti na današnjem seminaru prisustvovali su i predstavnici kancelarije Misije OSCE-a iz Foče.

Održavanje stručnih seminara Pedagoškog zavoda finansijski su podržali Federalno ministarstvo obrazovanja i Fond otvoreno društvo BiH.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.