»»

"/>
Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Priprema Strategije za prevenciju maloljetničke delikvencije i nasilja u školama
Datum: 29.11.2012.

Potreba za donošenjem strateškog dokumenta koji će razviti mehanizme za prevenciju maloljetničke delikvencije nastala je kao pokušaj da se odgovori na pojavu sve češćeg maloljetničkog prijestupništva i nasilja u društvu.

Inicijativu za donošenje Strategije za prevenciju maloljetničke delikvencije i nasilja u školama sa Akcionim planom za područje Bosansko-podrinjskog katnona Goražde pokrenuo je poslanik u Skupštini BPK Goražde Damir Žuga, nakon čega je Vlada BPK Goražde formirala Radnu grupu koja je i pripremila ovu Strategiju.

U najčešće uzroke zbog kojih dolazi do pojave maloljetničke delikvencije spadaju nedovoljna briga i kontrola djece od strane roditelja, nepovoljna socijalno-ekonomska situacija u kojoj se nalazi naše društvo, narušeni porodični odnosi, gubitak pozitivnih uticaja porodice u odgoju djece i sl., a obzirom da situacija po ovom pitanju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde još uvijek nije zabrinjavajuća, akcenat u izradi ove Strategije stavljen je prvenstveno na prevenciju pojave maloljetničke delikvencije.

– Na području našeg kantona, zahvaljujući Ministarstvu unutrašnjih poslova, predanom radu osnovnih i srednjih škola, kao i Centru za socijalni rad možemo reći da broj maloljetnih počinilaca nije alarmantan u odnosu na pokazatelje iz drugih kantona. Međutim, čak i da ima samo jedan, mi ne možemo biti mirni i zatvarati oči pred tom pojavom, jer vidimo šta se sve dešava – istakla je Amira Borovac, viši stručni saradnik u Ministarstvu za obrazovanje, ujedno i član Radne grupe koja je radila na pripremi Strategije.

Sastavni dio Strategije jeste i edukacija u osnovnim i srednjim školama u koju su uključeni akteri iz oblasti zdravstva, Centra za socijalni rad i Ministarstva unutrašnjih poslova.

– Cilj je da se djeca i mladi upoznaju šta to znači maloljetničko prestupništvo, šta znači narkomanija, alkoholizam, šta znači napraviti krivično djelo i kakve posljedice to može da ima na život mladog čovjeka u budućnosti – pojasnila je saradnica u Ministarstvu obrazovanja.

U Radnu grupu koja je radila na izradi ove Strategije bili su uključeni predstavnici resornih ministarstava obrazovanja, socijalne politike i unutrašnjih poslova, a stručnu podršku u izradi Strategije pružio je i Centar za socijalni rad.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.