»»

"/>
Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Sastanak sa direktorima predškolskih ustanova
Datum: 07.01.2013.

Upoznavanje sa planovima i trenutnim aktivnostima ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje djece bila je tema današnjeg sastanka ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Dževada Adžema sa direktorima vrtića SOS Kinderdorf i „Sunce“ Alijom Lapom i Elmom Bučo.

Budući da je razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja visoko na listi prioriteta resornog Ministarstva, na sastanku je razgovarano i o potrebi donošenja strateških planova u ovoj oblasti koji kao krajnji cilj imaju podizanje kvaliteta i dostizanje višeg standarda predškolskog odgoja djece na području BPK Goražde te uključivanje što većeg broja djece u proces ranog učenja i razvoja.

Takođe, razgovarano je i o problemima sa kojima se vrtići susreću u svom radu, od kojih su najnaglašeniji oni finansijske prirode i koje u narednom periodu treba rješavati uz učešće svih relavantnih sudionika lokalne zajednice.

Kako je danas istakao ministar Adžem, resorno Ministarstvo će i u narednom periodu usmjeriti sve raspoložive resurse i kapacitete na osiguranje uslova za unaprjeđenje predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Bosanskopodrinjskom kantonu i za očekivati je da će dosadašnje iskustvo direktora predškolskih ustanova u Goraždu biti od velike pomoći u tom procesu.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.