»»

"/>
Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Javna rasprava o dokumentu „Ishodi učenja za jezično-komunikacijsko područje za 21. stoljeće“
Datum: 01.02.2013.
Javna rasprava

Javna rasprava

U organizaciji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH, danas je u sali Skupštine BPK Goražde održana javna rasprava o dokumentu „Ishodi učenja za jezično-komunikacijsko područje za 21. stoljeće“. Podršku organizatoru pružilo je i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde,  a učešće na ovoj javnoj raspravi uzeli su  nastavnici  i odgajatelji  iz obrazovnih ustanova sa područja našeg kantona. Javnoj raspravi prisustvovali su i saradnici Pedagoškog zavoda BPK te saradnica za obrazovanje u OSCE-u Suada Osmanspahić.

Javna rasprava odvijala se kroz rad u radionicama u tri skupine, a učesnici javne rasprave  analizom dokumenta imali su priliku dati korisne prijedloge kao i svoj doprinos unaprjeđenju njegovog kvaliteta. „Ishodi učenja za jezično-komunikacijsko područje za 21 stoljeće“ znače unaprjeđenje rezultata učenja koji će biti primjenjivi u našoj nastavnoj praksi, a što bi unaprijedilo obrazovni proces.

Prema riječima profesora Stojana Ljolje iz Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, ishodi učenja mijenjaju razmišljanje u obrazovanju i pomažu da odgojno- obrazovni proces u BiH, koji je do sada bio orjentiran na sadržaje i nastavnika, preko ishoda prelazi u orjentaciju na učenika, njegove zahtjeve, potrebe i interese.

„U širem obrazovnom kontekstu ako posmatramo ishode učenja,  onda je jako važno i može se s pravom reći da niti jedno preispitivanje u smislu uloge, značaja i prirode obrazovanja neće moći proći bez ishoda u učenju, jer će oni predstavljati način borbe za znanje, a ne za zvanje. Nažalost, još uvijek je obrazovni sustav shvaćen tako, ne samo u BiH već i šire.  Ishodi učenja je jedan novi obrazac,  jedna nova paradigma u području obrazovanja koja mijenja promišljanja prelaska sa odgojno-obrazovnog procesa, koji je orjentiran na nastavi i njihov sadržaj na orjentaciju odgojno-obrazovnog procesa na učenika „ riječi su profesora Stojana Ljolje iz Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.