»»

"/>
Izjava ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
O dolasku FK Olimpik u Goražde
Datum: 07.02.2013.
Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Dževad Adžem

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Dževad Adžem

Pregovori oko dolaska Fudbalskog kluba Olimpik u Goražde aktuelni su već više od mjesec dana. Jedna od strana koja je pored Općine Goražde i Uprave ovog Kluba bila uključena u pregovore je i kantonalno Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kluturu i sporta.

– Te aktivnosti i pregovori bili su intezivni tokom cijelog mjeseca. U tim pregovorima Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, odnosno Vlada Kantona bila je spremna preuzeti određene obaveze. Takođe i Općina Goražde trebala je da preuzme određene obaveze koje se odnose na stvaranje potrebne infrastrukture za licenciranje Fudbalskog stadiona, a i sam Klub je trebao da ispoštuje inicijalne dogovore sa prvog sastanka.

Činjenica je da sva tri učesnika u ovim pregovorima, u određenom dijelu, nisu izvršila svoje obaveze. Ako ćemo to nabrajati, onda ćemo reći da su sredstva u kapacitetu od 760.000 KM koja su trebala doći na ove prostore sa dolaskom Fudbalskog kluba Olimpik postala upitna, odnosno bila su u nekom standby aranžmanu i zavisila su od Fudbalskog saveza da li će biti transferisana ili ne. Razlog zbog kojeg Ministarstvo, odnosno Vlada, nisu izvršili svoje obaveze jeste da je Fudbalski klub Olimpik bio u obavezi da se registruje u Fudbalskom savezu BPK Goražde. Obzirom da to nije učinio, nisu stvoreni ni preduslovi da Ministarstvo stavi Fudbalski klub Olimpik Goražde na finansiranje sa koda za sport, a to je ekonomski kod koji se odnosi na finansiranje svih klubova sa prostora našeg Kantona – kazao je ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Dževad Adžem.

Kako je istaknuto, ovo Ministarstvo će Vladi BPK Goražde ponuditi na usvajanje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti premijeru i resornom ministru za nastavak pregovora sa Fudbalskim klubom Olimpik iz Sarajeva.

Vlada BPK Goražde, kako navodi resorni ministar, ne odustaje od realizacije ove ideje i spremna je, u skladu sa raspoloživim kapacitetima, pružiti pomoć Općini Goražde u pogledu stvaranja minimuma uslova potrebnih za licenciranje Fudbalskog stadiona za takmičenje u Premier ligi.

Cilj je Vlade, takođe, da podrži i sva ostala ulaganja u poboljšanje kompletne sportske infstrukture jer bi se na taj način riješili gorući problemi sa kojima se susreću svi sportski klubovi na području našeg Kantona.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.