»»

"/>
Utvrđen nacrt kantonalne Strategije za prevenciju maloljetničke delikvencije i nasilja u školama
Datum: 07.02.2013.
Radna grupa za izradu kantonalne Stategije

Radna grupa za izradu kantonalne Stategije

Na svom današnjem sastanku Radna grupa Vlade BPK Goražde za izradu Strategije za prevenciju maloljetničke delikvencije i nasilja u školama utvrdila je konačan nacrt ovog dokumenta koji bi uskoro trebao biti ponuđen Vladi na usvajanje.

U izradu ove Strategije koja će sadržavati mehanizme za prevenciju maloljetničke delikvencije bili su uključeni predstavnici resornih ministarstava obrazovanja, socijalne politike i unutrašnjih poslova te Centra za socijalni rad.

Strategija, u čijem fokusu je nenasilno rješavanje konflikata i uspostavljanje dobre komunikacije, usmjerena je na ranu intervenciju kada su u pitanju nasilje i prijestupništvo među mladima, kako određena ponašanja ne bi prešla u delikventna i socijalno neprihvatljiva i kako bi se na vrijeme otkrili uzroci takovog ponašanja kod mladih.

Pored toga, ciljevi Strategije za prevenciju maloljetničke delikvencije jesu i podizanje svijesti o ovoj pojavi u svim lokalnim zajedicama na području Kantona, omogućavanje implementacije zakonske regulative iz ove oblasti te uspostavljanje mehanizama evidentiranja, kontrole i praćenja maloljetničke delikvencije.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.