»»

"/>
Edukacija za menadžment odgojno-obrazovnih ustanova na području BPK Goražde
Kvalitet obrazovnog procesa na području BPK Goražde podići na što veći nivo
Datum: 14.03.2013.

Copy of IMG_0598

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u saradnji sa Pedagoškim zavodom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u sklopu svojih redovnih aktivnosti organizira i provodi edukacije i seminare za sudionike odgojno-obrazovnog procesa u ustanovama na području našeg kantona. U školskoj 2012/2013. godini planirana je realizacija projekta Edukacije za nastavnike i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola u oblasti inkluzije i rada sa djecom s posebnim potrebama. U skladu s planom realizacije Projekta danas je u sali Skupštine BPK Goražde održan treći po redu seminar za menadžment timove o temi „Uloga menadžmenta škole u podizanju kvalitete građanskog obrazovanja“ kojem su prisustvovali predstavnici menadžmenta odgojno-obrazovnih ustanova sa područja našeg kantona. Edukator na današnjem seminaru bila je mr.sc. Mara Matkić.

Copy of IMG_0597

Pored ekonomskog razvoja, intencija Vlade i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je obrazovanje kadrova kroz obrazovne institucije za potrebe tržišta rada. U tom cilju, prema riječima ministra Dževada Adžema, u svakom trenutku potrebno je iznaći sredstva i mogućnosti za osposoblajvanje sudionika koji se nalaze u odgojno-obrazovnom procesu da svoje znanje podignu na što veći nivo i u narednom periodu promijene i dosadašnji način predavanja i vođenja obrazovnog procesa. Takođe, naglašeno je da je jedan od ključnih faktora kada je u pitanju razvijanje obrazovanja, Školski odbor.

Ako se na vrijeme ne uključimo i ne edukujemo obrazovni kadar u obrazovnom sistemu , mislim da su ti propusti i greške nedopustive i u nekom narednom periodu mogu biti katastrofalne, kako za naš kanton tako i za državu u cjelini. Jedna od stvari koja je sigurno vrijedna pažnje je i Priručnik za obuku školskih odbora BPK. Ovlasti Školskog odbora su velike. Članovi Školskog odbora učestvuju i imaju pravo da odabiraju buduće uposlenike, određuju hoće li biti stalno ili privremeno uposleni, a greške u odabiru ljudi koji će biti u obrazovnom procesu mogu biti nenadoknadive. Želim da naglasim da će 2014.godina biti godina obrazovanja na području BPK Goražde. Ja mislim da bez obzira na mali procenat u teritoriji i stanovništvu, sektor obrazovanja stavlja nas na privilegovanu poziciju, zato što mali kakvi jesmo možemo da promtno reagujemo, donosimo dobre odluke i obrazovanje u našem kantonu podignemo na najveći nivo“- naglasio je ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Dževad Adžem.

Copy of 100_5055

Današnji seminar bio je prilika da se predstavnici menadžmenta škola upoznaju koja je njihova uloga u mogućnosti podizanja kvaliteta obrazovnog sistema kako bi učenici po završetku osnovnih i srednjih škola izašli sa što boljim obrazovanjem.

Uglavnom su pozitivna iskustva, zato što se na kraju uradi jedan konkretan dokument a to je Akcioni plan za svaku školu gdje menadžment te škole zapravo identificira aktivnosti tijekom školske godine koje će napraviti i na temelju kojeg će, mi se nadamo, povećati kvalitetu obrazovanja“-riječi su edukatora današnjeg seminara mr.sc. Mare Matkić.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.