»»

"/>
Podrška unapređenju strateškog okvira za razvoj visokog obrazovanja u FBiH
Datum: 13.03.2013.

13032013c

Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine je na danas održanoj sjednici u Sarajevu, dala punu podršku unapređenju strateškog okvira za razvoj visokog obrazovanja u Federaciji BiH. Ovaj okvir se temelji na strateškim dokumentima iz oblasti visokog obrazovanja koje je počekom ove godine usvojila Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Riječ je o dokumentima „Strateški pravci razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH 2012 – 2022. godina“ i „Program mjera za prevenciju korupcije u visokom obrazovanju u Federaciji BiH“, koje je izradila radna grupa sastavljena od predstavnika javnih i privatnih univerziteta u Federaciji BiH, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH, Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Strateški pravci razvoja visokog obrazovanja BiH od 2012. do 2022. godine, definiraju djelovanja i prioritete kako bi se na što optimalniji način nastavili procesi podrške visokom obrazovanju u Federaciji BiH. Osnovni zajednički cilj je približavanje visokoškolskih ustanova ka europskom prostoru visokog obrazovanja. Koordinacija ministara je izrazila spremnost da zajednički radi na realizaciji aktivnosti koje su definirane ovim dokumentom.

Prihvaćena je i inicijativa za formiranje Vijeća za razvoj visokog obrazovanja u Federaciji BiH, kao stručnog, operativnog, savjetodavnog tijela koje bi koordiniralo aktivnostima provedbe reforme visokog obrazovanja u Federaciji BiH, utvrđivalo zajedničke prioritete, efikasnije rješavalo pitanja finansiranja visokog obrazovanja, integracije univerziteta, te pripreme prijedloga zajedničkih projekata za EU fondove.

13032013d

Drugi prezentirani dokument, „Program mjera za prevenciju korupcije u visokom obrazovanju u Federaciji BiH“ daje 66 konkretnih preporuka i mjera za povećanje transparentnosti, smanjenja rizika i povećanja otpornosti sistema visokog obrazovanja na ovu devijantnu pojavu, dok njegov Akcioni plan sadrži osnovne mehanizme provedbe mjera za prevenciju korupcije u visokom obrazovanju sa definiranim nosiocima aktivnosti i rokovima u narednom trogodišnjem periodu.

Na sjednici Koordinacije ministara predstavljena je i Informacija o procesu akreditacije visokoškolskih ustanova u BiH, te uloga Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH i nadležnih obrazovnih vlasti u tom procesu kao i istaknuta neophodnost ujednačenog i harmoniziranog pristupa rješavanju ovog pitanja u Federaciji BiH.

Sjednici su, pored članova Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH kojom predsjedava federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić, prisustvovali i zamjenica ministra civilnih poslova BiH Denisa Sarajlić Maglić, direktor i zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH, Husein Nanić i Boris Ćurković, predstavnici Univerziteta u Sarajevu te predstavnici Vijeća Evrope i predsjednici Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH i Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja BiH, Đevad Hadžić i Selvedin Šatorović – saopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Preuzeto sa www. fbihvlada.gov.ba

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.