»»

"/>
Pedagoški zavod BPK Goražde
U subotu održan još jedan u nizu seminara iz oblasti inkluzije
Datum: 08.04.2013.

seminar 16-3 047

Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u okviru svojih nadležnosti nastoji da odgojno obrazovni sistem u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde bude usklađen sa savremenim trendovima i modernom praksom u odgoju i obrazovanju. U školskoj 2012/2013.godini na nivou cijele Bosne i Hercegovine akcenat je stavljen na uvođenje inkluzije u odgojno-obrazovne ustanove te poboljšanje prakse inkluzivnog obrazovanja na svim nivoima.

Inkluzivno obrazovanje u našoj zemlji nailazi na određene poteškoće u primjeni. Početna poteškoća je nedostatak edukacije iz oblasti inkluzivnog obrazovanja u inicijalnom osposobljavanju nastavnika. Nedostatak potrebnih znanja, razumijevanja, kompetencija postaju izvori novih, različitih profesionalno – razvojnih potreba nastavnika u stvaranju inkluzivne prakse. Pri tome ne smijemo upasti u zamku prihvatanja inkluzivnog obrazovanja kao rada s djetetom s posebnim potrebama u redovnim učionicama.

Način da se inkluzivno obrazovanje u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde poboljša, Pedagoški zavod vidi u edukaciji odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika i menadžmenta odgojno obrazovnih ustanova te u distribuciji edukativnog materijala kojim se nastoji povećati nivo znanja prosvjetnih radnika o inkluziji.

Iako se inkluzija najčešće poistovjećuje sa odgojno-obrazovnim radom sa djecom koja imaju poteškoće u učenju i učešću, potrebno je da svi sudionici odgojno-obrazovnog procesa razbiju tu predrasudu i shvate da su sve odgojno-obrazovne ustanove u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde na određen način inkluzivne, ukoliko se inkluzija shvati u njenom pravom značenju.

Razumijevanje inkluzije i njeno prihvatanje kao osnovnog načela djelovanja u praksi usmjereno je, ne samo stvaranju optimalnih postignuća za razvoj djeteta s posebnim potrebama, već stvaranju okruženja u kom će svako dijete ostvariti svoje pune potencijale.

Pri tome se nastavnicima nude različiti pristupi, modeli rada, pravila.

Naime, inkluzivno obrazovanje podrazumijeva rad sa djecom koja su ometena u razvoju – to su djeca koja imaju neko ograničenje, slabost ili nešto što ometa ili otežava njihov razvoj. Inkluzijom su obuhvaćena i djeca iz nepovlaštenih i ugroženih slojeva (žrtve rata i drugih katastrofa, siročad, beskućnici, siromašna djeca), zatim teško odgojiva djeca, djeca problematičnog ponašanja, djeca s poremećajima u ponašanju, razmažena i impulsivna djeca, djeca koja imaju problema s prilagođavanjem, djeca s poremećajem pažnje, plašljiva djeca, djeca sklona kriminalu i drogi, ali i talentirana djeca koja u svojim grupama redovno postižu nadprosječne rezultate u aktivnostima kojima se bave, koja lakše, brže i uspješnije rješavaju, ili se počinju baviti nekim aktivnostima prije svojih vršnjaka, koja postižu izrazito nadprosječna postignuća u jednoj ili više aktivnosti.

Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je u subotu, 6.4.2013.godine organizirao još jedan u nizu seminara iz oblasti inkluzije, na kome su teme bile INKLUZIJA -POTEŠKOĆE I STVARNOST, DISCIPLINA U UČIONICI, OBRAZOVANJE I STVARNOST U ODGOJU, STRATEGIJE BORBE PROTIV NASILJA U ŠKOLI, INKLUZIJA DJECE ŽRTAVA MEĐUVRŠNJAČKOG NASILJA. Edukatorice na ovom seminaru su bile mr.sc. Dika Makota i mr.sc. Emina Hadžić iz Goražda.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.