»»

"/>
Sastanak ministra obrazovanja sa predstavnicama udruženja osoba sa posebnim potrebama
Razgovarano o problemima članova udruženja školskog uzrasta
Datum: 09.04.2013.

Copy of IMG_1088

Na inicijativu ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Dževada Adžema, u resornom Ministarstvu danas je održan sastanak sa predstavnicama dva udruženja osoba sa posebnim potrebama sa područja BPK na kojem je razgovarano o problemima djece iz ovih udruženja koja pohađaju osnovnu i srednju školu.

Ispred ovih udruženja sastanku su prisustvovale njihove predsjednice Mirsada Ćulov i Emira Hodžić.

– Problemi članova našeg Udruženja su višestruki. Doista ima niz problema koje trebamo rješavati, a koje smo do sada na neki način malo pokušali riješiti u hodu. Postoji ta inkluzija i ja moram da kažem da sam jednim dijelom zadovoljna tim, ali jednim dijelom i nisam, jer mi u više slučajeva nemamo osnovne stvari koje trebaju svakom čovjeku. Nemamo liftove u školama, nemamo adekvatne nus prostorije i ostalo što treba da ima jedna škola – kazala je danas predsjednica kantonalnog Udruženja osoba oboljelih od cerebralne dječije paralize Mirsada Ćulov.

Copy of IMG_1084

Sastanak je organizovan i s ciljem razmjene informacija te razgovora o onome što je potrebno učiniti kako bi se unaprijedilo postojeće stanje kada je u pitanju školovanje djece sa posebnim potrebama i njihovo uključivanje u normalne životne tokove.

Resorno Ministarstvo već je poduzelo i određene mjere kako bi se omogućilo da učenici koji pohađaju specijalna odjeljenja pri redovnoj osnovnoj školi mogu zadržati status redovnog učenika do navršene 21. godine života.

– Ova udruženja i ljudi koji ih vode imaju takve probleme koji nadilaze njihove mogućnosti. Mi ćemo vrlo brzo uraditi ono što je potrebno i u Zakonu o osnovnom obrazovanju donijećemo određene izmjene koje će rezultirati kvalitativnim promjenema u ovom dijelu, čime će se omogućiti da ta djeca imaju nastavak školovanja – istakao je ovom prilikom ministar Dževad Adžem.

Resorni ministar danas je posebno skrenuo pažnju i na važnost daljeg radnog angažmana osoba sa posebnim potrebama te pozvao predstavnike privrednih subjekata da i oni u tome daju svoj doprinos.

Copy of IMG_1092

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.