»»

"/>
Održan seminar o temi ” “Uloga roditelja u inkluziji”
Datum: 23.05.2013.

maj 2013 021

Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u sklopu svojih redovnih aktivnosti, a u skladu sa planom realizacije projekta Edukacije za nastavnike i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola u oblasti inkluzije i rada sa djecom s posebnim obrazovnim potrebama u ustanovama za odgoj i obrazovanje u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, u srijedu, 22.5.2013.godine , u prostorijama STŠ “Hasib Hadžović” Goražde organizirao je seminar za odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike u odgojno-obrazovnim ustanovama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o temi “Uloga roditelja u inkluziji”, na kom je edukatorica bila magistrica pedagoških nauka Amela Čovčić iz Goražda.

maj 2013 031

Seminarom su ostvareni ciljevi povezivanja naučnih i stručnih stavova o ulozi roditelja u inkluziji sa konkretnim primjerima iz svakodnevne prakse u školama te date preporuke i savjeti prosvjetnim radnicima kako se nositi sa teškoćama na koje nailaze u svakodnevnom radu.

Sudionici seminara su pokazali veliki interes za ovu edukaciju, aktivno su učestvovali u radionicama i diskusijama koje su inkorporirane u program seminara, a evaluacija seminara je ukazala na to da je seminar ocijenjen izrazito visokim ocjenama.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.