»»

"/>
Seminar za profesore i nastavnike muzičke kulture
Datum: 07.06.2013.

Copy-of-IMG_0001

Ministarstvo za  obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde organizovali su juče, 6. juna 2013. godine,  u prostorijama Osnovne muzičke  škole “Avdo Smailović” seminar za profesore i nastavnike muzičke kulture u osnovnim i srednjim školama i nastavnike u Osnovnoj muzičkoj školi.

Teme seminara bile su Promjene u odgojno-obrazovnom sistemu uz kompetentne nastavnike u XXI stoljeću, Reformske promjene – načini i mogućnosti uspješnije realizacije odgojno- obrazovnog rada u nastavi, Planiranje i pripremanje za nastavu.

Cjelodnevni  seminar predavačkog i radioničkog tipa prvi put je  organiziran  za profesore  ovih škola,  a moderator i realizatori seminara i  radionice  su bili Dina Borovina, direktorica Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo i mr.sci Meliha Husić, stručna savjetnica u Prosvjetno- -pedagoškom zavodu Kantona Sarajevo.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.