»»

"/>
U sklopu projekta „Međuentitetska saradnja škola i učenika – put u budućnost“, u cilju uočavanja i praćenja talentiranih učenika; Udruženje „Pomoć djeci Balkana“ Goražde objavljuje;Javni poziv za prijavu učenika za:
Datum: 30.08.2013.

U sklopu projekta „Međuentitetska saradnja škola i učenika – put u budućnost“, u cilju uočavanja i praćenja talentiranih učenika; Udruženje „Pomoć djeci Balkana“ Goražde objavljuje;

 

 

 

                                 JAVNI POZIV ZA PRIJAVU UČENIKA ZA:

 

 

  1. Izradu likovnih radova
  2. Izradu literarnih radova
  3. Smotru znanja iz Matematike
  4. Smotru znanja iz Engleskog jezika

 

 

Takmičenja iz navedenih oblasti(nastavnih predmeta) je sastavni dio projekta.

Za takmičenje iz navedena 4 nastavna predmeta mogu se prijaviti O.Š.  iz cijele Bosne i Hercegovine. Škole mogu prijaviti samo po jednu ekipu od po 3 člana za svaki predmet i jedna ekipa i jedan učenik se može takmičiti iz samo jednog predmeta u jednom danu.

Popunjenu i od škole  ovjerenu  prijavu   dostaviti na adresu: Udruženje  „Pomoć djeci Balkana“,

Ul. Sinan Paše Sijerčića br.17, 73000 Goražde do 14.09.2013. godine za likovne i literarne radove, a za Matematiku i Engleski jezik najdalje do 10.10.2013. godine.

U prijavi je potrebno navesti naziv škole, mjesto,  imena i prezimena učenika koji će se takmičiti.

Takmičenja u izradi likovnih radova (pastel) i literarnih radova održati će se u O.Š.  „Veselin Masleša“ u Foči 21.09.2013. godine sa početkom u 10:00 sati.

Smotra znanja iz Matematike i Engleskog jezika će se održati u O.Š. „Jovan Dučić“  u Čajniču 19.10.2013. godine sa početkom u 10:00 sati.

Sva takmičenja će trajati 120 minuta.

Za osvojeno I,II,III, mjesto su obezbjeđene diplome i simbolične novčane nagrade.

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon br. 062/331-312.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.