»»

"/>
Saradnja svih na unaprjeđenju obrazovnog procesa
Datum: 10.09.2013.

 

S ciljem planiranja aktivnosti za školsku 2013/2014.godinu, u organizaciji Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona održani su sastanci kantonalnih aktiva nastavnika predmetne nastave u osnovnim školama. Sastanci su organizirani pojedinačno s nastavnicima srodnih predmeta, a na dnevnom redu je pored formiranja aktiva predmetnih nastavnika bila i izrada baze zadataka i pitanja za testiranje učenika.

Na sastancima su formirani aktivi predmetnih nastavnika na kantonalnom nivou po grupama srodnih predmeta. Izabrani su i njihovi predsjednici  koji su preuzeli obavezu izrade godišnjih planova. Ovom prilikom, razmatrana je i problematika izuzetno visokih ocjena učenika u osnovnim školama, s jedne strane i veoma loših rezultata učenika na prijemnim ispitima za srednje škole, kantonalnim, federalnim i državnim takmičenjima, s druge strane. Ministarstvo i Pedagoški zavod zauzeli su stav da se moraju poduzeti odgovarajuće aktivnosti kako bi se otkrili uzroci ovog stanja te se unaprijedili ishodi u učenju kod učenika osnovnih i srednjih škola. Kao jedan od mehanizama identificiranja uzroka loših rezultata učenika osnovnih škola predloženo je testiranje učenika na različitim nivoima obrazovanja u osnovnoj školi.

Kako bi se tokom školske 2013/2014.godine uspješno provelo testiranje učenika pristupilo se izradi baze pitanja i zadataka iz svih nastavnih predmeta koju će formirati Pedagoški zavod u saradnji sa predmetnim nastavnicima. Predmetni nastavnici obavezni su pripremiti pitanja i zadatke te odgovore i rješenja za razrede u kojima realiziraju nastavni proces kao i dati prijedlog za način bodovanja. Za predmete koji prema važećem nastavnom planu i programu imaju sedmični fond nastavnih sati od jedan sat, svaki predmetni nastavnik dužan je pripremitii 20 pitanja ili zadataka s odgovarajućim rješenjima za svako polugodište. Za predmete koji prema važećem nastavnom planu i programu imaju sedmični fond nastavnih sati od dva sata i više, predmetni nastavnik dužan je pripremiti najmanje 50 pitanja za svako polugodište.

Ukoliko kantonalni aktivi nastavnika iznađu rješenje koje će nastavnicima koji realizuju više nastavnih planova i programa istovremeno olakšati izradu baze pitanja i zadataka, isto će biti prihvaćeno od strane Pedagoškog zavoda, s tim da baza koju nastavnici dostave mora obuhvatiti najmanje 100 pitanja za svaki razred kod predmeta koji imaju jedan nastavni sat kao sedmični fond sati, odnosno 300 pitanja za svaki razred pojedinačno za ostale predmete.

Na izradi baze pitanja i zadataka obavezni su raditi svi predmetni nastavnici u osnovnim i srednjim školama BPK Goražde, a pitanja i zadatke za jedan razred su obavezna pripremati najmanje tri predmetna nastavnika.

Sastancima je prisustvovao i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Dževad Adžem, direktorica Pedagoškog zavoda Dika Makota te stručna savjetnica za oblast obrazovanja Emina Hadžić.

U svom obraćanju nastavnicima ministar Adžem ukazao je na značaj nastavnika u sistemu obrazovanja te istaknuo da oni predstavljaju ključnu kariku u obrazovanju. Oni su ti koji trebaju dati svoje ideje i pokazati vlastitu kreativnost , samoinicijativnost i i inovativnost kako bi dali doprinos unaprjeđenju obrazovnog procesa.

Direktorica Pedagoškog zavoda Dika Makota ukazala je na potrebu unaprjeđenja i afirmacije međusobne saradnje nastavnika te njihove saradnje sa Pedagoškim zavodom i Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.