»»

"/>
DISLOCIRANA NASTAVA FAKULTETA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA U GORAŽDU
Budući studenti dobili preliminarne informacije o načinu i uslovima studiranja
Datum: 25.09.2013.

MSŠ Enver Pozderović

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u Goraždu je jučer organizovan sastanak sa studentima koji su upisali dislociranu nastavu Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar.

Kako se disloricana nastava ovog fakulteta u Goraždu organizuje po prvi put od ove studijske godine, na sastanku je bilo govora o uslovima studiranja, visini školarine te ostalim bitnim pitanjima u vezi sa studijem informacijskih tehnologija. U tom kontekstu, istaknuto je i da će se razmotriti mogućnost subvencioniranja školarine koju će plaćati studenti.

Uz predstavnike resornog ministarstva, sastanku je prisustvovao i premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Frašto.

O početku nastave i ostalim pojedinostima vezanim za studij studenti će biti blagovremeno obaviješteni putem sredstava informisanja i Studentske službe BPK Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.