»»

"/>
XV Godišnja konferencija CIVITAS-a
Konferenciji prisustvovali i predstavnici BPK Goražde
Datum: 27.09.2013.

20130920_173900

U organizaciji CIVITAS-a,  u Neumu je u periodu od 20-22. septembra 2013. godine održana petnaesta godišnja konferencija građanskog obrazovanja, a među brojnim učesnicima ovoj konferenciji prisustvovali su i predstavici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predvođeni direktoricom Dikom Makotom.

Ovogodišnja konferencija, koja je održana u saradnji i uz finansijsku podršku Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu, bila je posvećena standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u programima obrazovanja za demokratiju i ljudska prava. Aktivnosti učesnika bile su usmjerene na novu školsku godinu i izradu okvira za određivanje i definisanje standarda građanskog obrazovanja.

Pored izvršne direktorice CIVITAS-a Sandre Sladaković te predstavnika Odjela za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta i Republičkog pedagoškog zavoda RS, kao uvodničar na ovoj konferenciji govorila je i direktorica Pedagoškog zavoda BPK Goražde Dika Makota.

– Program građanskog obrazovanja u BPK Goražde realizuje se od 1996. godine i njegova realizacija nije dolazila u pitanje, naprotiv, samo se proširivala. Već 1997.godine urađeni su prvi portofoliji i do danas ovaj dio programa, koji je najprepoznatljiviji u zajednici, uključio je na hiljade učenika osnovnih i srednjih škola ove srednine. Naravno, tokom godina koje su za nama ostvareni su značajni rezultati na takmičenjima svih nivoa od kantonalnog do državnog.

Program za demokratiju i ljudska prava realizujemo u našim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, a učenici koji iz našeg grada odlaze na studije u veće centre prepoznati su kao aktivni članovi udruženja i organizacija koje se bave demokratijom i ljudskim pravima – istaknula je u svom uvodnom obraćanju direktorica Dika Makota.

20130920_171509

U kontekstu standardizacije u oblasti stručnog osposobljavanja i usavršavanja nastavnog kadra, bilo je govora o nužnosti verifikacije programa certifikacije, te potrebi umrežavanja i kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnog kadra.

– Stručno usavršavanje za nastavnike je nužno i ono je jedina garancija uspješne implementacije bilo kojeg kurikuluma. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK prepoznalo je potencijal programa koji je razvio ponudio CIVITAS. Cijenimo akademski značaj ovog programa, te sve uloženo u organizaciju instruktivne nastave i angažman eminentnih univerzitetskih  stručnjaka. Naše je ministarstvo potpisnik Memoranduma o razumijevanju sa Obrazovnim centrom za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, te iniciran je proces certifikacije za nastavnike koji predaju Osnovi demokratije/ Demokratiju i ljudska prava. Definirano je da nastavnici koji pristupaju programu certifikacije treba da ispunjavaju slijedeće uslove, tj da predaju predmet Osnovi demokratije / Demokratiju i ljudska prava u nekoj od osnovnih škola ili da imaju univerzitetsku diplomu društvenog smjera sa položenom pedagoškom grupom predmeta ili da posjeduju certifikat CIVITASA sa inicijalnih obuka iz programa Osnovi demokratije.

Nastavnici koji su položili program certifikacije na osnovu CIVITAS potvrda i certifikata mogu podnijeti zahtjev za licencu koja ih kvalifikuje za predavanje građanskog obrazovanja. Svi nastavnici srednjih škola u BPK Goražde koji izvode ovu nastavu prethodno su prošli nimalo lagan proces certifikacije. Zahvaljujući naporima koje ulaže CIVITAS i investiranjem stranih donatora držimo da je dat poticaj obrazovnom sistemu u našem kantonu, jer se direktno uložilo u stručno usavršavanje nastavnika, kvalitet njihovog rada, a to će se sigurno pozitivno reflektovati na kvalitet nastave i postizanje željenih ishoda učenja kod učenika.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK će zvaničnim aktom odrediti da od školske 2014/2015. godine samo nastavnici koji su uspješno položili teoretsko-metodički dio programa cerifikacije i zadovoljili praktikum mogu predavati predmet Osnovi demokratije/ Demokratija i ljudska prava u osnovnim školama na području našeg kantona.

Na kraju, za ilustraciju koliko uvažavamo ovaj predmet, podsjećam, da pored toga što je građansko obrazovanje obavezan predmet u našim školama od školske 2000/2001., ističem da je u Kalendaru takmičenja „Projekt građanin“ ravnopravno zastupljeno kao i svaki drugi predmet – poručila je na konferenciji direktorica Pedagoškog zavoda BPK Goražde Dika Makota.

 

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.