Stipendije za studente dodiplomskih i postdiplomskih studij:Ministarstva nauke i istraživanja Rebublike Austrije
Datum: 22.10.2013.

Stipendije za studente dodiplomskih i postdiplomskih studij:Ministarstva nauke i istraživanja Rebublike Austrije

za objavu 007

za objavu 001

za objavu 002

za objavu 003

za objavu 004

za objavu 005

za objavu 006

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.