»»

"/>
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE I JP CESTE FBIH
Stručno predavanje o sigurnosti saobraćaja
Datum: 05.12.2013.

Copy-of-IMG_5627

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i JP Ceste FBiH, u Goraždu je danas održano stručno predavanje o sigurnosti saobraćaja.

Predavanju su prisustvovala lica uključena u sistem osposobljavanja kandidata za vozače i provedbu vozačkih ispita te pripadnike saobraćajne policije s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Teme o kojima je govorio predstavnik JP Ceste FBiH Reuf Boračić, dipl.ing.saobraćaja odnosile su se na signalizaciju u funkciji oposobljavanja kandidata za vozače, metodiku vožnje u kružnom toku saobraćaja te procjenu rizičnih situacija u saobraćaju.

Inače, održavanje ovakvih predavanja propisano je Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH s ciljem kontinuiranog usavršavanja lica uključenih u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozače motornih vozila.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.