»»

"/>
IZ PEDAGOŠKOG ZAVODA BPK GORAŽDE
Međuvršnjačko nasilje problem u školama na prostoru našeg kantona
Datum: 17.03.2014.

IMG_7364

Na inicijativu Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, danas je održan sastanak sa Aktivom pedagoga. Na sastanku je  razgovarano je o načinu spriječavanja međuvršnjačkog nasilja u školama na prostoru našeg kantona.

Prema riječima direktorice Pedagoškog zavoda Dike Makote, sastanak je organizovan s ciljem implementacije tema koje obuhvataju problematiku međuvršnjačkog nasilja kroz teoriju, prezentaciju i radioničke sesije na časovima odjeljenske zajednice kako bi se spriječilo međuvršnjačko nasilje. Dogovoreno da pedagozi pripreme predavanja i da u nekoj od škola na prostoru BPK Goražde održe čas odjeljenske zajednice na kojem bi ukazali na loše strane nasilja i konflikta među vršnjacima. Na ovaj način bi se, kako je danas istaknuto, iznašle mogućnosti za sprječavanje kako verbalnog tako i fizičkog nasilja.

Kroz primjere dobre prakse potrebno je da pedagozi približe značaj odgoja i obrazovanja s ciljem smanjenja bilo kakvih konflikata.

Prema saznanjima da nasilje među djecom u školama obuhvata širok spektar agresivnih ponašanja koja se događaju među djecom, od rješavanja sukoba nasilnim putem, neprihvatljivog izražavanja ljutnje ili frustracije do ozbiljnih incidenata, u Pedagoškom zavodu mišljenja su da je neophodno preventivno djelovati.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.