»»

"/>
OPRAVDANI I NEOPRAVDANI IZOSTANCI UČENIKA SA NASTAVE PROBLEM U OSNOVNOM OBRAZOVANJU
Najavljeno poduzimanje mjera za suzbijanje ove pojave
Datum: 31.03.2014.

Copy of IMG_7663

Problem povećanog broja opravdanih i neopravdanih izostanaka učenika sa redovne nastave u osnovnim školama bio je povodom današnjeg sastanka održanog u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, kojem su pored predstavnika škola prisustvovali i predstavnici JU Dom zdravlja „Isak Samokovlija“ te Centra za socijalni rad.

Na sastanku sa ministricom Azrom Kuljuh razgovarano je o mogućem pristupu rješavanja ovog pitanja kroz socijalni, zdravstveni i obrazovni sektor, kako bi se ovo pitanje posmatralo cjelovito te pronašla kompletna rješenja u najboljem interesu djece.

Dogovoreno je da se iznađe rješenje za novonastale probleme u skladu sa zakonskim mogućnostima i pozitivnom praksom nadležnih ustanova , a sve u cilju da se izostanaci učenika sa nastave svedu na najmanju moguću mjeru.

Naime, u prethodnom periodu uočeno je povećanje broja izostanaka kod određenog broja učenika, a što dovodi do narušavanja odgojno-obrazovnog pristupa i učešća učenika u školskim obavezama.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.