»»

"/>
Održan sastanak sa direktorima škola
Datum: 12.05.2014.

Copy-of-IMG_8684

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Azra Kuljuh, sa saradnicima održala je danas sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola s prostora Bosanskopodrinjskog kantona Goražde.

Na sastanku je razgovarano o aktivnostima vezanim za kandidovanje projekata prema resornim federalnim ministarstvima, s ciljem poboljšanja uslova rada u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Takođe, na sastanku je predstavljen Izvještaj firme Facit d.o.o. iz Sarajeva o realizaciji projekta „Revitalizacija i informatizacija školskih biblioteka“ te je sa direktorima dogovoreno da se razmotre dalje aktivnosti kako bi se ovaj projekat realizovao u svim školama.

Copy-of-IMG_8687

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.