»»

"/>
Škole u BPK Goražde
Brojno stanje i uspjeh učenika u protekloj školskoj godini
Datum: 09.12.2011.

Prema podacima Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport nastavu je, u protekloj školskoj godini, u šest osnovnih škola na području BPK Goražde, pohađalo ukupno 2515 učenika, dok je, u tri srednje škole u Goraždu, bilo upisano 1138 učenika.

Što se tiče postignutog uspjeha, prosječni uspjeh učenika u osnovnim školama znatno je bolji u odnosu na uspjeh učenika u srednjim školama. U svim osnovnim školama više od 40 posto učenika od III do VIII razreda godinu je završilo odličnim uspjehom, dok se prosječan broj vrlodobrih kretao oko 30 posto. Najveći broj odličnih učenika, u prošloj godini, evidentran je u osnovnoj školi „Fahrudin Fahro Baščelija“, gdje je bilo čak 53,06 posto odličnih.

Osnovnu muzičku školu u Goraždu pohađalo je ukupno 140 učenika, od čega 80 učenica i 60 učenika. Učenici ove škole, od I do VI razreda, pokazali su zavidne rezultate u radu – više od 100 učenika u prošloj školskoj godini ocijenjeno je odličnim uspjehom, a srednja ocjena uspjeha svih učenika iznosila je 4,61.

I u osnovnim i u srednjim školama, u prethodnoj školskoj godini, evidentiran je veći broj učenika nego učenica – u osnovnim školama broj učenika, u odnosu na učenice, bio je veći za 109, dok je u srednjim školama taj broj bio veći za 38.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.