»»

"/>
PRESS KONFERENCIJA MINISTRICE ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK GORAŽDE
Analizirani rezultati dislocirane nastave visokoškolskih ustanova na području BPK-a
Datum: 10.06.2014.

Picture-006

Na press konferenciji koju je danas upriličilo Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde o realizaciji dislocirane nastave visokoškolskih ustanova na prostoru našeg kantona, od studijske 2006/2007.godine do danas, govorila je ministrica Azra Kuljuh.

Na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona dislociranu nastavu izvode Ekonomski i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu te Mašinski i Fakultet informacionih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara. Organizovanje i izvođenje nastave, prema riječima ministrice Azre Kuljuh, imalo je za cilj omogućavanje studiranja studentima koji nisu bili u mogućnosti studirati izvan mjesta boravka.

„ Prvi dogovor postignut je sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Od studijske 2006/2007. do 2012/2013.godine na prvu godinu upisano je 204 studenta. U ovom periodu, 87 studenata steklo je uslov za upis na treću godinu i nastaviti studij u Sarajevu jer se zbog malog broja studenata koji su prelazili u treću godinu studija nije mogla organizovati dislocirana nastava. U studijskoj 2013/2014.godini nije bilo upisa u prvu godinu studija, tako da se nastava i ispiti realizuju samo za drugu godinu ovog studija.

Kada je riječ o Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, on na ovim prostorima počinje sa radom od 2007/2008.godine. Od te studijske godine do 2013/2014.godine na ovaj fakultet upisala su se 203 studenta. Prvi ciklus studija završilo je 30 studenata,  a sada trenutno imamo 11 apsolvenata. S obzirom da je i sa Pravnim kao i Ekonomskim fakultetom istekao generalni ugovor, trenutno se izvodi nastava i ispiti za studente četvrte godine, odnosno samo ispiti za studente druge i treće godine“-istaknula je ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Azra Kuljuh.

Picture-008

Na inicijativu privrednika, od studijske 2011/2012. godine dislocirana nastava Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara odvija se u Goraždu. Za potrebe rada ovog fakulteta opremljene su i ustupljene prostorije SSŠ „ Džemal Bijedić“. Troškove opremanja prostorija finansirala je Vlada BPK dok je opremu za rad obezbijedila firma „Bekto precisa“. Već treću godinu zaredom, nastava na ovog fakultetu  uspješno se odvija u našem gradu.

 

„U studijskoj 2011/2012.godini u prvu godinu upisano je 49 studenata dok je u studijskoj 2012/2013. upisano 25. U studijskoj 2013/2014.godini upisan je 41 student. Sada na ovom fakultetu imamo 10 studenata koji pohađaju drugu i 17 studenata koji pohađaju treću godinu studija. S ovom godinom se završava prvi ciklus studija. Na osnovu preliminarnih podataka sa kojima raspolažu profesori Mašinskog fakulteta, izvjesno je da ni jedan student do sada nije stekao uslove za prelazak u treću godinu, a to znači da neće biti potrebe da se organizuje nastava za treću godinu. Od 17 studenata koji su trenutno na trećoj godini očekuje se da će većina ili gotovo svi studenti uspješno završiti prvi ciklus tako da ćemo već u septembru moći očekivati pet prvih diplomanata. Za studijsku 2014/2015.godinu planiran je upis na prvu godinu i ukoliko se prijavi više od 35 studenata nastava će biti organizovana, to znači da će se saradnja s ovim fakultetom nastaviti. Upis na Mašinski fakultet je u toku i traje do 27.06.2014.godine.“

Obzirom da je povećan interes za tehničkim fakultetima te da naše tržište rada sve više ima potrebu za različitim profilima kadrova iz oblasti savremenih tehnologija, od studijske 2013/2014.godine organizovana je i dislocirana nastava Fakulteta informacionih tehnologija Univeziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara.

Na prvu godinu studija upisana su 42 studenta. Nastava za drugu godinu će biti organizovana u Goraždu ukoliko najmanje 20 studenata obezbijedi prelazak. Za ovu godinu upis studenata nije izvjestan i on zavisi od nekih reorganizacijskih procedura u koje ovaj fakultet ulazi u narednoj studijskoj godini.

Takođe, na današnjoj press konferenciji naglašeno je da će se na svim fakultetima po utvrđenom rasporedu provoditi ispitni rokovi.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.