»»

"/>
Podrška projektima u oblasti obrazovanja
Datum: 06.12.2011.

Projekat „Podrške osnovnim školama“ koji realizuje međunarodna humanitarna organizacija World Vision u općinama Goražde i Pale-Prača nastaviće se i u slijedećoj godini. Tim povodom, ministrica za obrazovanje nauku, kulturu i sport BPK Goražde Alma Delizaimović sastala se 06.12.2011. godine,  sa direktorom  „World Vision-a“ za BiH Željkom Blagojevićem i saradnicima, a sastanku su prisustvovali i direktori osnovnih škola sa prostora našeg kantona, te šef odjeka za izvršenje budžeta Ministarstva za finansije BPK Milanka Begović.

U cilju definisanja i identifikacije projekata za  potreba škola sa područja našeg kantona, a koji bi se sufinansirali kroz međunarodnu humanitarnu organizaciju u slijedećoj godini, na sastanku je razgovarano o načinu realizacije ovih projekta. Vrijednost projekta koji finansira World Vision je u iznosu od 10.000 KM , škole su  iz svog budžeta u prethodnoj godini izdvajale 10% sredstava, dok se za slijedeću godinu planira učešće od 20% . Sredstva su namijenjena za nabavku materijala, didaktičkih pomagala, te rekonstrukciju školskih prostorija.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.