»»

"/>
U KONJICU ODRŽANA RADIONICA POD NAZIVOM „PARTNERSTVO U STRUČNOM OBRAZOVANJU-PROVEDBA STRATEGIJE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OBUKE U BIH ZA PERIOD 2007-2013. GODINE“
Bosansko-podrinjski kanton Goražde istaknut kao pozitivan primjer
Datum: 09.10.2014.

IMG_0984

Dana 29. i 30. septembra 2014. godine održana je radionica pod nazivom „Partnerstvo u stručnom obrazovanju-provedba Strategije strukovnog obrazovanja i obuke u BiH za period 2007-2013. godine“. Radionica je održana u Konjicu, a organizovalo je Ministarstvo civilnih poslova BiH, sektor za obrazovanje a pod pokroviteljstvom KulturKontakt Austrija.Tema radionice je provedba strategije razvoja srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u BiH za period 2007-2013. godine, odnosno implementacija strategije iz perspektive obrazovanja, perspektive zapošljavanja i perspektive poslodavaca. Učešće u radu radionice uzeli su predstavnici iz navedenih oblasti i to iz Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko.

Ispred Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde na pomenutoj radionici učestvovala je Emira Drakovac, stručna savjetnica za srednje i visoko obrazovanje.  Sa zadovoljstvom ističemo da je u implementaciji Strategije BPK-a Goražde, odnosno resorno ministarstvo daleko više uradilo od ostalih kantona i navedeno je kao pozitivan primjer u slijedećem:

– Usklađen Zakon o srednjem obrazovanju sa Okvirnim zakonom o srednjem stručnom obrazovanju (još uvijek tri kantona to nisu uradila)
– Zakonska obaveza koja se odnosi na formiranje Tripatitnih savjetodavnih vijeća istaknuto je da su ista formirana samo u BPK-a Goražde , Tuzlanskom kantonu, Kantonu Sarajevo i Distriktu Brčko i u RS-u.
– Upisna politika prati potrebe tržišta rada i poslodavaca, također istaknuto kao pozitivan primjer BPK-a Goražde , Posavski kanton i Općina Tešanj.

Kao pozitivan primjer istaknuto je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde u slijedećem:
– Rad na promjeni svijesti kod roditelja za upis djece na treći stepen obrazovanja
– Usklađivanje NPP-a sa potrebama lokalne privrede
– Usklađenost vertikalne i horizontalne prohodnosti kada su u pitanju porodice zanimanja i zanimanja trećeg i četvrtog stepena
– Stalna saradnja sa tržištem rada i Službom za zapošljavanje kod utvrđivanja plana upisa u srednje škole
– Rad na profesionalnoj orjentaciji učenika u osnovnim školama .

Također je u više navrata istaknut veliki broj zaposlenih u privredi BPK-a Goražde te saradnja resornog ministarstva , Službe za zapošljavanje i poslodavaca kada su u pitanju obuke za prekvalifikaciju.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.