»»

"/>
Pojašnjenje u vezi s izmjenom preliminarne liste studenata koji su ostvarili pravo na dodjelu studentskih kredita u akademskoj 2014/2015. godini
Datum: 11.12.2014.

JPG_obrazovanje

U okviru svojih redovnih aktivnosti, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde svake godine provodi proceduru dodjele studentskih kredita studentima  s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Po završenoj konkursnoj proceduri za dodjelu studentskih kredita u akademskoj 2014/15. godini, resorno ministarstvo izvršilo je bodovanje, te je dana 05.12.2015. godine objavilo preliminarne liste sa imenima studenata prve i starijih godina studija koji su ostvarili, odnosno onih koji nisu ostvarili pravo na dodjelu studentskih kredita u ovoj akademskoj godini.

Uvidom u evidenciju najbrojnijih zanimanja po stručnoj spremi u Službi za zapošljavanje BPK-a Goražde, koji je izvršen u skladu s članom 2. tačka c. Odluke o utrđivanju kriterija za dodjelu studentskog kredita redovnim studentima  dodiplomskog studija kao i studentima I i II ciklusa studija za akademsku 2014/15. godinu, a u kojoj je kao kriterij navedeno da se na evidenciji Službe ne nalazi više od pet diplomiranih studenata, odnosno studenata sa završenim I ciklusom dodiplomskog studija tog fakulteta, utvrđeno je da sedam studenata ne ispunjava uslove za dodjelu studentskih kredita.

U skladu s tim, pomenuti studenti su izbrisani s preliminarne liste studenata koji su ostvarili pravo na dodjelu studentskih kredita, o čemu su isti i obaviješteni.

Nakon toga, resorno ministarstvo objavilo je novu preliminarnu listu studenata koji su ostvarili pravo na dodjelu studentkih kredita u akademskoj 2014/2015. godini.

Preliminarna lista studenata prve i starijih godina koji su ostvarili pravo na dodjelu studentskih kredita u akademskoj 2014-2015. godini

Preliminarna lista studenata prve i starijih godina koji nisu ostvarili pravo na dodjelu studentskih kredita u akademskoj 2014-2015. godini

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.