»»

"/>
Učinjeni krupni koraci na unaprjeđenju rada
Datum: 16.12.2014.

rtv7

Uposlenici  JP RTV BPK Goražde u realizaciji i proizvodnji programa odnedavno koriste visokosofisticiranu opremu, koju je ovoj medijskoj kući donirala Turska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj TIKA.

Oprema je stavljena u funkciju uz podršku Vlade, odnosno Ministarstva privrede BPK Goražde, čime je zaokružena relizacija jednog od najznačajnijih projekata čiji je cilj unaprjeđenje rada RTV BPK Goražde.

Tim povodom, javno preduzeće RTV BPK Goražde juče su posjetili zvaničnici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, predvođeni premijerom Emirom Fraštom.

Direktor RTV BPK Emir Mušanović iskoristio je ovu priliku da uputi riječi zahvalnosti njima i svima onima koji su pomogli da ova medijska kuća dobije najsavremeniju opremu.

„Želim se zahvaliti Turskoj agenciji za međunarodnu saradnju i razvoj jer ovo što je urađeno je epohalno za našu televiziju. Zahvaljujem se i Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na čelu sa premijerom Emirom Fraštom i resornim ministrom Demirom Imamovićem, koji su imali sluha da se ova oprema stavi funkciju. Takođe, zahvalnost dugujem i BH Telecomu na tehničkoj podršci.

Ovim je Televizija je ispunila sve uslove da se pređe sa analognog na digitalni signal. Uz opremu visoke tehnologije možemo pružati gledaocima ono što je svrha i bit ove televizije, da imamo bolji signal i na nama je da i dalje radimo na poboljšanju programa- istakao je direktor Emir Mušanović.

Treba istaći i da se signal RTV BPK emituje u novom 16-9 formatu, čime ova televizija spada u red rijetkih medijskih kuća koje svoj signal emituju u ovom formatu.

Pored opreme, za prelazak sa analognog na digitalni signal potrebna je i nabavka digitalnog predajnika u čemu JP RTV BPK Goražde očekuje dalju podršku od Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstva za privredu.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.