»»

"/>
PEDAGOŠKI ZAVOD BPK GORAŽDE NASTOJI POBOLJŠATI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROCES
Započela edukacija za sudionike odgojno-obrazovnog procesa
Datum: 19.01.2015.

IMG_3993

Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u sklopu svojih redovnih aktivnosti organizira i provodi edukacije i seminare za sudionike odgojno-obrzaovnog procesa u odgojno-obrazovnim ustanovama na području našeg kantona. Za vrijeme zimskog raspusta školske 2014/2015.godine planirano je održavanje deset seminara sa određenim ciljanim grupama, a njihova realizacija započela je jutros u prostorijama SOS Kinderdorfa. Seminar o temi „Ljudske potrebe-Maslovljeva hijerarhija potreba“ održala je Sabina Džebo, profofesor pedagogije u Osnovnoj školi „Husein ef.Đozo“ u Goraždu.

Seminaru su u velikom broju prisustvovali odgajatelji, nastavnici, profesori i saradnici obrazovnih ustanova s područja BPK Goražde, a riječi dobrodošlice uputila je direktorica Pedagoškog zavoda Dika Makota. Ona je u svom obraćanju istaknula značaj ovog vida edukacije koje imaju za cilj usvajanje novih saznanja i kompetencija u procesu obrazovanja, odnosno odgoja.

IMG_3984

„Mi ćemo imati priliku da čujemo deset različitih tema, onih koje su tražili naši nastavnici. Kada je riječ o odzivu, on pokazuje da je nama potrebna edukacija, da nastavnici žele da se edukuju i prate trendove u procesu obrazovanja primjenjivanjem novih nastavnih metoda ocjenjivanja i apsorbovanja znanja. Takođe, jako je važno da istaknem da su se nastavnici odazvali na naš poziv gdje su dali učešće kao predavači. To je za svaku pohvalu, a naše resorno ministarstvo će upravo zbog toga napraviti i zabilježiti sve ove seminare u vidu jedne brošure koju će distribuirati u svim osnovnim školama na prosotru BPK Goražde“- kazala je direktorica Pedagoškog zavoda BPK Goražde Dika Makota.

Seminari će se održati u toku ove sedmice, a teme koje slijede su: Odgojni rad u vannastavnim aktivnostima, Inovativni pristup realizacije časa likovne kulture, Roditeljstvo u okviru teorije izbora, Posao školskog bibliotekara-ljepota poziva i profesionalni zadaci, Značaj i uloga razrednog starješine u odgojno-obrazovnom procesu, Top forma u vođenju nastavnog procesa, Modularna nastava u predmetu vjeronauka, Darovitost, individualizacija i rani start te Radionički pristup u radu sa učenicima osnovne škole.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.