»»

"/>
MINISTAR ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT POSJETIO OŠ „PRAČA“
Razgovarano o tekućim problemima
Datum: 04.02.2015.

praca

Prilikom nedavne posjete općini Pale u Federaciji BiH ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Damir Žuga posjetio je i Osnovnu školu „Prača“ gdje je sa menadžmentom i uposlenicima škole razgovarao o tekućim problemima s kojima se susreće obrazovni sistem ove lokalne zajednice.

Sličan razgovor ministar je obavio i u Osnovnoj školi „Ustikolina“ u općini Foča u FBiH.

Osnovna škola „Prača“ susreće se s dva velika problema koji znatno otežavaju obrazovni proces, a riječ je o prijevozu učenika i efikasnom zagrijavanju prostorija, koji bi kako je ovom prilikom naglašeno, trebali biti riješeni do naredne školske godine.

Jedan od gorućih problema ove ustanove je prijevoz učenika, budući da oko 45 učenika svakodnevno vozari iz Hrenovice, Koljana, Bara i Datelja. Kako ističe ministar Damir Žuga, radi se o učenicima u dobi od 6 do 7 godina, koji moraju da pješače kroz šumu i više od 10 kilometara. Javni prijevoz ne može pokriti sve, ali lokalne zajednice su dužne finansirati prijevoz učenika koji do škole putuju više od 4 km. Na inicijativu Vlade i Ministarstva, rješenje se nazire u nabavci kombija kako bi se na taj način prevazišle poteškoće koje su prisutne u četiri škole na području Kantona.

Ministar Damir Žuga razgovarao je i sa načelnikom općine Pale u FBiH Asimom Zecom o nabavci kombija koji je neophodan za rješavanje ovog problema. Istaknuto je da ukoliko se ne obezbijede sredstva u budžetu, pokušaće se pronaći donator, a samim tim će se ostvariti indirektne uštede u Budžetu BPK-a.

Direktor OŠ “Prača” Esad Ajanović istakao je da se škola susreće i s problemom zagrijavanja prostorija. On se pojavio ove zime zbog nedovoljne količine lož ulja u kantonalnim robnim rezervama. Problem će rješavati zajedno sa ministrom, premijerom i Vladom gdje postoji mogućnost da se pređe s lož ulja na neku kombinaciju čvrstog goriva ili peleta, a što se u drugim školama pokazalo ekonomičnije.

“Drastične su to uštede. Politika ove Vlade je da ovaj projekat sufinansiramo zajedno sa UNDP-om i Federalnim fondom za zaštitu okoliša- istaknuo je ministar Žuga, koji je upoznao uposlene i menadžment u OŠ “Prača” da je postignut i kompromis kada je riječ o blokadi sistema po pitanju Izmjena i dopuna Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa koji je pokrenut još 2013. godine.

“Situacija je zaista komplikovana, ali mislim da smo voljom poslanika koji su pokrenuli to pitanje i voljom uposlenika u Ministarstvu, zaključkom Vlade, uspjeli da nađemo kompromis. Ove reformske stvari u obrazovanju koje ne mogu da trpe naći će se na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine i nadamo se da ovaj problem više neće biti sporan u drugom polugodištu“- naglasio je ministar obrazovanja.

O prioritetima u obrazovnom sistemu BPK-a predstavnici Vlade razgovarali su nedavno i u Sarajevu sa prestavnicima domaćih i međunarodnih institucija.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.