»»

"/>
Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja počinje 2. marta 2015. godine
Datum: 17.02.2015.

IMG_4680

Nakon okončanja javnog poziva za prijavu djece, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport realizuje završne aktivnosti za nesmetan početak Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u 2015. godini.

Prema riječima stručne savjetnice za predškolsko i osnovno obrazovanje u resornom ministarstvu Amire Borovac, ove godine na području BPK-a Goražde prijavljeno je 247 djece koja će biti obuhvaćena Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja. Taj broj je veći za oko 40 u odnosu na prethodnu, odnosno za oko 80 u odnosu na 2013. godinu.

– Analiza je pokazala da imamo dovoljan broj djece da formiramo 12 odgojnih grupa po svim centrima. Iako se najveći broj djece nalazi u gradskoj sredini, djeca su upisivana i u svim ostalim centrima, odnosno mjestima gdje imamo područne škole – možda u manjem broju, ali svakako dovoljnom da se može formirati grupa ili da se ta djeca mogu povezati s drugom djecom u najbližoj osnovnoj školi kako bi se formirale grupe i započeo obavezni program – kazala je Amira Borovac.

Kao i prethodnih godina, program će se i ove godine realizovati u saradnji s javnim ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje djece koje će obezbijediti stručni kadar, a obaveza Ministarstva je da nabavi didaktički materijal, užinu za djecu, prostor za realizaciju programa, te sredstva za ljekarski pregled djece.

U toku sljedeće sedmice planirano je održavanje roditeljskih sastanaka, na kojima će roditelji biti informisani o početku programa i svim drugim detaljima koji se odnose na njegovu realizaciju.

Program počinje 02.03.2015. godine i planiran je u trajanju od 150 sati. Na području grada, program će se realizovati svakog radnog dana u trajanju od 2,5 sata, odnosno 3 sata u područnim centrima.

Ukoliko sve bude teklo planiranom dinamikom, program će ove godine trajati do 22.05.2015. godine.

– U mjestima u kojima ne postoji vrtić, program će se realizovati u najbližim osnovnim školama u mjestu gdje djeca stanuju, uključujući i područne škole. Osim u Goraždu, program će biti realizovan i u matičnim školama u Vitkovićima, Ustikolini, Ilovači, Osanici, Bogušićima, Prači. Na terenima na kojima imamo jako mali broj djece, kao što su to Rešetnica, Brzača i sl. imamo obezbijeđen kombi prijevoz, tako da ćemo tu djecu pridružiti najbližem centru neke područne ili matične škole – pojasnila je stručna savjetnica u resornom ministarstvu.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.