»»

"/>
SASTANAK PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, PEDAGOŠKOG ZAVODA, SSŠ „DŽEMAL BIJEDIĆ“ I USAID-A
Ispunjeni svi uslovi za početak projekta obuke budućih trgovaca
Datum: 12.03.2015.

IMG_5372

U Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport danas je održan sastanak na kojem je bilo govora o predstojećem Projektu obuke radnika za nova radna mjesta u trgovačkom centru „Bingo“ u Goraždu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici resornog ministarstva predvođeni ministrom Damirom Žugom, direktorica Pedagoškog zavoda Dika Makota,  predstavnica USAID-a Maja Draginić i direktor SSŠ „Džemal Bijedić“ Admir Kurtović.

Istaknuto je da su zajedničikm naporima resornog ministarstva, Pedagoškog zavoda i Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ stvoreni prostorni i kadrovski uslovi za početak projekta te da su urađeni nastavni planovi i programi obuke za zanimanje trgovac koji obuhvataju stručno-teorijski dio u trajanju od 30, odnosno praktični dio u trajanju od 40 sati.

Finansijska podrška za ovu obuku bit će obezbijeđena u okviru Projekta unaprjeđenja lokalnog razvoja (GOLD) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida), a u finansiranju će učestvovati i Federalni zavod za zapošljavanje.

Kako ističe direktorica Pedagoškog zavoda, planirano je da obuka počne što prije kako bi se ispoštovali rokovi i planovi koje je postavio poslodavac.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.