»»

"/>
ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA NA PODRUČJU MZ HUBJERI
Nova otkrića potvrđuju dugi kontinuitet života na ovom prostoru
Datum: 17.03.2015.

IMG_5457

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damir Žuga i načelnik općine Goražde Muhamed Ramović posjetili su danas lokalitet Hubjera na kojem Centar za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti BiH i Institut za prahistorijsku i protohistorijsku arheologiju iz Kiela  vrše arheološko istraživanje u  okviru projekta „Istraživanje neolitskih populacija u dolini Drine“.

Terenska istraživanja, odnosno rekognosciranje planirano je u periodu između 9. i 21. marta 2015. godine. U planu je sistematski obilazak riječnih terasa u dolini Drine s ciljem otkrivanja mogućih neolitskih ili eneolitskih naselja u blizini već poznatog nalazišta Jagnilo-Lug, te rekonstrukcija dinamike trajanja neolitskih naselja na ovom prostoru.

Prema riječima Melise Forić, stručnog saradnika u Centru za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti BiH ovo je nastavak istraživanja provedenih u periodu od 2009-2011.godina u mjestu Jagnilo u Zupčićima koje je realizovano u saradnji sa Institutom za prahistorijsku i protohistorijsku arheologiju Univerziteta u Kielu, Zemaljskog muzeja BiH, kao i Akademije nauka i umjetnosti BiH.

IMG_5461

 

„Želimo da vidimo kakva je bila dinamika naseljavanja ovog prostora u prošlosti te  provjeriti u kakvom je odnosu naselje u Jagnilu sa ostalim naseljima iz mlađeg kamenog doba na prostoru Goražda. Kolege iz Njemačke su osigurale sva finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta, profesor Robert Hofman sa Instituta za prahistorijsku arheologiju doveo je svoje studente i saradnike na dvosedmično istraživanje na ovom lokalitetu. Donijeli su najnovije geofizičke aparate koji rade prospekciju skeniranja i snimanja riječnih terasa i površina i to je jedna najnovija i jako raširena metoda neinvazivne arheologije. Ono što mogu reći je da imamo jako puno rezultata i iznenađenja. U Zupčićima smo otkrili još jedno neolitsko naselje, a ovdje postoje naselja još iz prahistorije. Juče smo otkrili strukturu jedne rimske vile i nadamo se da će u budućnosti biti organizovano njeno sistematsko istraživanje – kazala je ona.

O značaju ovog arheološkog nalazišta govorio je i profesor Robert Hofman.

– Došli smo do mnogo novih podataka o neolitskim naseljima na ovom području koja se mogu povezati sa mediteranskim naseljima na ovom području,  ali i mediteranskim naseljima u Srbiji. Međutim, ostalo je otvoreno pitanje o kompletnom sistemu naseljavanja te kompleksu naselja duž rijeke Drine. Naša istraživanja su početni korak i potrebno ih je nastaviti kako bismo došli do odgovora o naseljavanju na ovom području – istakao je profesor.

Ministar Damir Žuga iskazao je zadovoljstvo zbog ovih arheoloških istraživanja i zahvalnost svim učesnicima ovog projekta.

– Imamo zadovoljsto što su istraživanja pokazala da se upravo ovdje život odvijao u kontinuitetu i vidjeli smo da su ovdje pronađeni ostaci jedne vile koja je stara više od 1.800 godina. Ono što je posebno interesantno za Institut i Centar za balkanološka ispitivanja jeste kontinuitet života na ovom prostoru koji datira od prije 7.000 godina i koji je vezan za kameno doba. Naša obaveza je da im izađemo u susret, a sve u cilju kako bi javnosti to mogli prezentirati i iskoristiti ove kapacitete i za turizam – riječi su resornog ministra.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.