»»

"/>
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK GORAŽDE I OSCE
Upriličena posjeta resornim ministarstvima u Sarajevskom i Zeničko-dobojskom kantonu
Datum: 26.03.2015.

1

U organizaciji i na poziv OSCE-a, predstavnici Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde, Pedagoškog zavoda i direktori osnovnih i srednjih škola 24. i 25.03.2015. godine posjetili su Ministarstvo obrazovanja i nauke Sarajevskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Pedagoški zavod Zeničko- dobojskog kantona, te nekoliko osnovnih i srednjih škola u navedenim kantonima.

Cilj posjete bio je upoznavanje sa načinom rada, organizacijom, nastavnim planovima i programima i uslovima za uvođenje alternativnih predmeta u osnovnim i srednjim školama.

Naime, Ministarstvo obrazovanja i nauke Sarajevskog kantona u prethodnim godinama u osnovne škole uvelo je dva alternativna predmeta i to: Zdravi životni stilovi za učenike od V do IX razreda i Društvo, Kultura, religija za učenike od I do IX razreda.

U Zeničko-dobojskom kantonu učenicima osnovnih škola ponuđen je predmet Kultura i zajednica od I do IX razreda, dok je u gimnazijama i srednjim muzičkim školama učenicima ponuđen predmet Etika.

Značajne informacije u vezi sa načinima organizacije rada, profila kadrova koji izvode nastavu, statističkim pokazateljima broja učenika koji izučavaju alternativne predmete dali su direktori osnovnih i srednjih škola s područja ova dva kantona u kojima je bila upriličena posjeta.

Posjeta je također rezultirala sastankom ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damira Žuge i novoizabranog ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko- dobojskog kantona Goražde Mensura Sinanovića te sastanku direktora pedagoških zavoda Dike Makote i Munevere Selmanović, gdje je razgovarano o različitim pitanjima bitnim za rad ova dva ministarstva.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde i Pedagoški zavod dobili su značajne informacije, materijale i programe za realizaciju alternativnih predmeta.

Dogovorena je i uzvratna posjeta a sve sa ciljem ostvarivanja bolje saradnje i ujednačavanja obrazovanog sistema na području ova dva kantona.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.