»»

"/>
Objavljen Javni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i tehničke kulture za 2015. godinu
Datum: 21.04.2015.

12

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport objavilo je Javni poziv za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava sa ekonomskog koda „Tekući transfer za kulturu za 2015.godinu.“

Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava  za sufinansiranje projektnih aktivnosti  u oblasti razvoja i afirmacije kulture i kulturnih vrijednosti te razvoja i afirmacije tehničke kulture na području Bosansko-podrinjskog kantona.

U oblasti kulture, te aktivnosti odnose se na prenošenje i očuvanje kulturnih vrijednosti u oblasti književne, muzičke, plesne, pozorišne, likovne, filmske i video djelatnosti, bibliotekarstva, kinematografije, radija, televizije, očuvanja kulturnog i prirodnog naslijeđa i sl, a u oblasti tehničke kulture radi se o aktivnostima usmjerenim na tehnički odgoj i obrazovanje mladih ljudi te razvoj naučno-tehničkog stvaralaštva.

Pravo na sufinansiranje projekata u oblasti kulture imaju pravna lica koja se bave kulturnom djelatnošću i organizacijom kulturnih manifestacija, dok pravo na sufinansiranje projekata u oblasti tehničke kulture imaju tehnička udruženja s područja BPK-a Goražde.

Sve prijave će se bodovati prema općim i posebnim kriterijima, a konačnu listu projekata koji će se sufinansirati po ovom programu, odobrit će Vlada BPK-a Goražde na prijedlog resornog ministarstva.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 08.05.2015. godine.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.