»»

"/>
GORAŽDE
Održana javna rasprava o temi izrade zajedničke jezgre nastavnih planova i programa za oblast matematike
Datum: 22.04.2015.

IMG_6389

U organizaciji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH već neko vrijeme provode se javne rasprave o dokumentu pod nazivom „Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za matematičko područje definirana na ishodima učenja“.

Javna rasprava o ovom dokumentu danas je održana i u Goraždu, a uz predstavnike Agencije i Pedagoškog zavoda BPK-a predvođene direktoricom Dikom Makotom, javnoj raspravi prisustvovali su i nastavnici i profesori matematike osnovnih i srednjih škola s područja BPK-a te odgajatelji dvaju goraždanskih vrtića.

Donošenje zajedničkih jezgri nastavnih planova i programa jedna je od mjera koja treba da omogući prohodnost i usklađenost obrazovnog sistema BiH sa obrazovnim sistemom EU i to je samo jedna od aktivnosti koju Agencija provodi s ciljem standardizacije odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim, osnovnim i srednjim školama na području BiH.

Krajnji cilj svih aktivnosti koje provodi ova Agencija je poboljšanje kvaliteta odgojno-obrazovne prakse u BiH i njeno usklađivanje sa međunarodnim standardima.

IMG_6394

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.