»»

"/>
Pripreme za školsku 2015/2016. godinu
Održana Javna rasprava o upisu u srednje škole
Datum: 21.05.2015.

IMG_7008

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport održana je Javna rasprava o upisu učenika u srednje škole u školskoj 2015/2016. godini.

Uz predstavnike resornog ministarstva, predvođene ministrom Damirom Žugom, javnoj raspravi prisustvovali su i predstavnici Pedagoškog zavoda, direktori škola, kao i predstavnici Službe za zapošljavanje, Udruženja poslodavaca i Obrtničke komore BPK-a.

Rukovodeći se brojem učenika koji ove godine završavaju osnovnu školu, resorno ministarstvo predložilo je da u tri srednje škole u Goraždu budu upisana po četiri odjeljenja različitih zanimanja.

S obzirom na to da je Srednja tehnička škola „Hasib Hadžović“ dostavila prijedlog za upis pet odjeljenja, među kojima su bila dva smjera za koja su se učenici mogli opredijeliti – građevinski ili medicinski tehničar, među učenicima devetih razreda provedena je anketa kako bi se utvrdilo za koji smjer su učenici više zainteresovani.

Nakon provedene ankete i u konsultaciji sa školama, odlučeno je da u STŠ „Hasib Hadžović“ uz odjeljenja hemijsko-tehnoloških tehničara, mašinskih tehničara i tehničara drumskog saobraćaja, bude upisano i jedno odjeljenje medicinskih tehničara/ sestara.

Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“ ove godine predstavila je dva nova zanimanja za koja će se učenici moći opredijeliti, a radi se o  poljoprivrednom tehničaru – smjer fitofarmaceut i ekonomskom tehničaru – smjer bankarstvo i osiguranje.

Po završteku javne rasprave, zaključeno je da će resorno ministarstvo sačiniti prijedlog odluke o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2015/2016. godini, na koji će konačnu saglasnost dati Vlada BPK-a Goražde.

IMG_7010

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.