»»

"/>
Prva zvanična posjeta Federalnom ministarstvu kulture i sporta
Datum: 16.07.2015.

Foto-Klix.-ba_Federalno-ministarstvo-kulture-i-sporta

Dopredsjedavajuća Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i zastupnica u Domu naroda Parlamenta FBiH Daliborka Milović, premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković i ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga danas su bili u prvoj zvaničnoj posjeti Federalnom ministarstvu kulture i sporta na čijem čelu je ministrica Zora Dujmović.

Na sastanku su predstavljeni prioritetni projekti iz oblasti iz sporta i kulture u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde – pet kapitalnih projekata u oblasti sporta i dva projekta u oblasti kulture koje je pripremilo kantonalno Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport.

Takođe, zatražena je bolja i ravnomjernija raspodjela sredstava za sport i kulturu po kantonima, pri čemu je naglašeno da je u posljednje četiri godine raspodjela ovih sredstava bila veoma nepovoljna za Bosansko-podrinjski kanton.

Razgovarano je i o potrebi donošenja zakonskih i podzakonskih akata u oblasti kulture na nivou kantona, kao što su Zakon o kulturnim dobrima, Zakon o zaštiti kulturno-historijskog naslijeđa i Registar kulturnih dobara.

Federalnoj ministrici prezentovane su aktivnosti iz oblasti kulture koje se realizuju na području BPK-a, kao i rezultati dosadašnjeg rada Udruženja „Kulturna baština.“

Na sastanku je istaknuto da bi do kraja mjeseca trebao biti raspisan i javni poziv federalnog ministarstva za finansiranje projekata iz oblasti kulture i sporta za 2015. godinu.

Članovi delegacije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ovom prilikom uputili su poziv ministrici Dujmović da posjeti Bosansko-podrinjski kanton za vrijeme 18. Internacionalnog festivala prijateljstva koji se održava u periodu od 01 – 06. avgusta 2015. godine.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.