»»

"/>
Ministar obrazovanja BPK-a prisustvovao Konferenciji ministara obrazovanja u BiH
Datum: 30.07.2015.

parlament-bih26022015_faktor.ba

Ministar obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Damir Žuga jučer je u Sarajevu prisustvovao sjednici Konferencije ministara obrazovanja u BiH.

U fokusu prve sjednice u novom sazivu ovog koordinacijskog tijela bili su prioriteti na planu eliminisanja segregacije, diskriminacije i politizacije te pokušaja asimilacije u sklopu obrazovnog sistema u BiH.

Sastanak je organizovan na inicijativu ministra civilnih poslova BiH Adila Osmanovića a istom su prisustvovali predstavnici ministarstava obrazovanja na federalnom i kantonalnom nivou, ministar prosvjete i kulture RS-a, predstavnici Brčko Distrikta BiH, predstavnici OSCE-a, Vijeća Evrope, OHR-a, kao i i drugih međunarodnih organizacija.

Održavanje Konferencije ministara obrazovanja u BiH kao važnog koordinacijskog mehanizma, među ostalima, pozdravili su šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Jonathan Moore i zamjenica šefa Ureda Vijeća Evrope u BiH Tania van Dijk.

Sudionici sastanka razmatrali su, između ostalog, mogućnosti dobijanja sredstava EU-a (IPA-projekti) za provođenje reformskih koraka i unapređenje ukupnog stanja u obrazovanju, odnosno konkretne projekte na tom planu, te Prijedlog poslovnika o radu Konferencije ministara obrazovanja u BiH.

Imajući u vidu činjenicu da se Konferencija ministara obrazovanja posljednji put sastala u septembru 2013. godine, jučerašnji sastanak ocijenjen je kao prilika za pozitivne promjene u obrazovnom sistemu u BiH obzirom da je obaveza nadležnih obrazovnih vlasti na svim nivoima u BiH da osiguraju jednako i kvalitetno obrazovanje za svu djecu, na nediskriminatoran i inkluzivan način.

Postojeće podjele u obrazovnom sistemu ocijenjene su štetnima za djecu i državu te je istaknuto da se moraju ukloniti i da je od suštinskog značaja zagovarati toleranciju, suživot i pomirenje, kako bi se odgojile buduće uspješne generacije građana i lidera BiH.

Ohrabrujuća je činjenica da je važnost problema diskriminacije, segregacije i politizacije u obrazovanju prepoznata od  vlasti na svim nivoimaa te da će ova konferencija nastaviti raditi na iznalaženju rješenja za ove probleme.

Istaknuto je i da kvalitet i jednakost u obrazovanju podrazumijeva modernizaciju nastave i metoda učenja, kao i nastavnih planova i programa, te poštivanje različitosti jezika i kulture svih zajednica za dobrobit djece i budućnosti BiH.

S obzirom na to da su na sastanku proizašli i određeni zaključci, Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta BPK-a Goražde će svoje aktivnosti u narednom periodu usmjeriti na reformske procese od interesa za razvoj obrazovanja na području cijele BiH.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.