»»

"/>
ODRŽAN OKRUGLI STO O TEMI „PARTNERSTVO POLITIKA ZA PODUZETNIČKO UČENJE U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDE“
Potpisan Memorandum o razumijevanju o uspostavi Partnerstva politika za cjeloživotno poduzetničko učenje u našem kantonu
Datum: 24.11.2015.

IMG_0421

U organizaciji ELES-Entrepreneurial Learning in BiH, juče je održan okrugli sto o temi „Partnerstvo politika za poduzetničko učenje u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“. Okrugli sto na kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva za obrazovanje, mlade,nauku kulturu i sport na čelu sa ministrom Damirom Žugom, direktoricom Službe za zapošljavanje Nafijom Hodo te predstavnicima nevladine organizacije „Aldi“, organizovan je u okviru EU projekta „Poduzetničko učenje u obrazovnim sistemima BiH, faza II“ .

Ovom prilikom potpisan je i Memorandum o razumijevanju o uspostavi Partnerstva politika za cjeloživotno  poduzetničko učenje u našem kantonu, kojeg su potpisali ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga, ministar za privredu Esed Radeljaš, direktorica Službe za zapošljavanje Nafija Hodo, direktorica Pedagoškog zavoda BPK Goražde Dika Makota te predstavnik nevladine organizacije „ALDI“. Ovaj Memorandum rezultat je realizovanog projekta u prethodne dvije godine o strategijama učenja o poduzetništvu u obrazovnim sistemima.

Kroz EU projekat „Poduzetničko učenje u BiH u obrazovnim sistemima BiH, faza II“ razmijenjeni su koncepti uvođenja poduzetničkog učenja kao ključne kompetencije u osnovne i srednje škole koji podrazumijeva međupredmetni pristup (ne uvodi se novi predmet već se kompetencija integrira kroz sve postojeće predmete“.

Naredna faza je formiranje savjetodavnog tijela koje će izraditi akcijske planove za razvoj poduzetničkog učenja, a koje će verifikovati Ministarstvo za obrazovanje kao nosilac ovog partnerstva politika.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.