»»

"/>
EUFOR LOT tim iz Višegrada u posjeti Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
Datum: 25.01.2016.

IMG_1660

Predstavnici EUFOR LOT – tima 3 iz Višegrada Lúbomir Gašparek  i Jaroslav Pinkoš razgovarali su danas sa ministrom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damirom Žugom o nadležnostima iz oblasti ministarstva.

Ministar je predstavnike tima upoznao o realizovanim projektima i onim koji su u toku realizacije. Istaknuo je tačan broj učenika koji prolaze kroz zakonsku regulativu obrazovanja na nivou kantona.

Tom prilikom, pripadnici LOT-tima izrazili su želju za realizacijom projekta edukacije učenika u pogledu NUS-a (neeksplodirana ubojita sredstva).U narednom periodu učenici osnovnih škola na nivou kantona Goražde imat će priliku prisustvovati prezentacijama o toj temi.

Ministar se zahvalio na dosadašnjoj saradnji i pružanju druge po redu pomoći u pogledu opremanja škola te uručio predstavnicima LOT-tima primjerak Kataloga kulturno-historijskog naslijeđa na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ovo je ujedno i prva zvanična posjeta, na zahtjev LOT- tima, Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kroz koju LOT – tim nastoji njegovati saradnju sa lokalnim stanovništvom i lokalnom upravom, što je i dio njihove nadležnosti u napretku civilnog društva.

IMG_1658

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.