»»

"/>
Goražde
Održana Javna rasprava o Nacrtu zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju BPK-a Goražde
Datum: 12.02.2016.

IMG_2057

Nakon javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, u Goraždu je danas održana i posljednja u nizu javnih rasprava o Nacrtu zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Javna rasprava je bila veoma posjećena i pored predstavnika Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, predvođenih ministrom Damirom Žugom i uposlenih u osnovnom obrazovanju, raspravi su prisustvovali i predstavnici Misije OSCE-a BiH – Ured u Foči, te predstavnici vijeća roditelja i školskih odbora.

Slično kao i u slučaju izmjena i dopuna Zakona o srednjem obrazovanju BPK-a Goražde, razlozi za donošenje ovog zakona mogu se naći u potrebi usklađivanja postojećih zakonskih propisa sa Okvirnim zakonom u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i drugim zakonskim propisima.

Takođe, cilj je da se isprave i nedostaci uočeni u dosadašnjoj primjeni Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju, s posebnim akcentom na implementaciju konvencija i sporazuma o pravima  djeteta, omogućavanje jednakog pristupa osnovnom obrazovanju svoj djeci, omogućavanja obrazovanja djece i mladih sa poteškoćama u razvoju, primjenu zajedničkih jezgri nastavnih planova i programa, povezivanje škole sa lokalnom zajednicom i tržištem rada, te jačanje autonomije samih škola.

IMG_2066

U toku rasprave izneseno je niz prijedloga i sugestija za poboljšanje predloženih zakonskih rješenja, te je konstatovano da je ovo bila jedna od produktivnijih javnih rasprava koju je Ministarstvo do sada organizovalo.

– Ovo je bila jedna veoma konstruktivna javna rasprava i mi u narednom periodu nećemo žuriti, već ćemo sve primjedbe, koje će biti dostavljene u pisanoj formi sa obrazloženjima, detaljno analizirati. Vjerujem da ćemo imati kvalitetan zakon koji će stupiti na snagu danom usvajanja na samoj sjednici Skupštine, a primjena oba ova zakona počet će 1. septembra, odnosno naredne školske godine – kazao je ministar.

Prema njegovim riječima, Zakon o osnovnom obrazovanju i odgoju BPK-a trebao bi biti upućen Vladi u formi prijedloga do kraja marta 2016. godine, a potom i Skupštini.

Usaglašen je zaključak da se primjedbe i sugestije na Zakon o osnovnom obrazovanju i odgoju dostave resornom ministarstvu do srijede, 17.02.2016. godine do 12.00 sati.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.