»»

"/>
SA SJEDNICE KOORDINACIJE MINISTARA OBRAZOVANJA I NAUKE U FBIH
Razgovarano o temama prevencije vršnjačkog nasilja i usklađivanja obrazovnih politika na području FBiH
Datum: 22.02.2016.

IMG_2207

Prošle sedmice u Sarajevu je održana je redovna sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH.

Prema riječima ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damira Žuge koji je takođe prisustvovao ovoj sjednici, jedna o tema bila je aktuelno pitanje vršnjačkog nasilja koje je kao posebna tačka razmatrano i na tematskoj sjednici Koordinacije ministara održanoj prije mjesec dana u Mostaru.

– Na posljednoj sjednici u Sarajevu razgovarali smo o potrebma kantonalnih ministarstava obrazovanja za stručnim saradnicima u osnovnim i srednjim školama, pa smo svi kao resorni ministri izrazili zahtjeve o tome šta bi nam bilo potrebno u pogledu dodatnog angažmana pedagoga, psihologa, logopeda defektologa i socijalnih radnika – kazao je ministar.

Sastanku je prisustvovao i direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Omer Korjenić s kojim je razgovarano o mogućnostima angažmana i finansiranja stručnih osoba sa evidencije nezaposlenih.

– Dogovorili smo modele i principe kako da u narednom periodu uskladimo i zajednički sufinansiramo angažman dodatnih ljudi, pa smo dogovorili da to bude jedna koordinirajuća aktivnost, gdje ćemo to zajedno finansirati – Federalni zavod, Federalno ministarstvo i kantonalna ministarstva. Dogovorili smo i modele, da to ne budu samo ljudi koji nemaju iskustvo, da to ne budu volonteri, već da se ostavi mogućnost kombinacije angažmana, dakle i oni koji su već stručno osposobljeni i koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje – istakao je ministar Damir Žuga.

On je kazao da je sa Federalnim zavodom za zapošljavanje postignuta načelna saglasnost o dodatnom angažmanu oko 240 stručnih lica za područje cijele Federacije.

– Raspodjela će ići prema broju učenika. Mi smo iskazali potrebe i mislim da će te potrebe biti zadovoljene. To je jedan dodatni napor koji Ministarstvo ulaže kako bismo pomogli školama da na vrijeme prepoznaju maloljetničku delikvenciju i vršnjačko nasilje, te preventivno djeluju – poručio je ministar.

Resorno ministarstvo poduzima i druge aktivnosti s ciljem preventivnog djelovanja kad je u pitanju vršnjačko nasilje, a jedna od njih je i posebno urađeni Protokol o postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja kojeg je Ministarstvo proslijedilo na usvajanje nastavničkim vijećima svih škola na području kantona.

Na sjednici je razgovarano i o usklađenosti kantonalnih obrazovnih politika u Federaciji BiH te je razmatrana analiza ove problematike koju je pripremilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, a koja je pokazala velika odstupanja u trenutnim obrazovnim politikama po kantonima.

– U narednom periodu mi ćemo to u Ministarstvu i Pedagoškom zavodu detaljno analizirati, a onda predstaviti javnosti. Naravno, nećemo stati samo na ovome već ćemo predložiti donošenje jedne ovakve informacije i dokumenta na Konferenciji ministara na nivou BiH, kojom predsjedava gospodin Adil Osmanović, gdje ćemo zajedno s kolegama iz Brčko Distrikta i Republike Srpske pokušati da što više uskladimo obrazovne politike koje dosta odstupaju od okvirnog plana, a dosta su različite i po kantonima – kazao je ministar Žuga.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.