»»

"/>
PEDAGOŠKI ZAVOD BPK-A GORAŽDE
Održan seminar o modularnoj nastavi u srednjim školama
Datum: 07.03.2016.

07.03.2016.-Seminar-Pedagoskog-zavoda-011

U organizaciji Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održan seminar o temi modularne nastave za nastavnike, stručne saradnike i saradnike koji učestvuju u realizaciji nastavnog procesa po modularnim nastavnim planovima i programima u srednjim školama.

Cilj seminara bio je da se ukaže na prednosti modularne nastave, kao posebnog pristupa u radu s učenicima, koji na jedan kvalitetan način povezuje teoriju i praktičan rad.

Predavač o ovoj temi bila je direktorica Pedagoškog zavoda Dika Makota.

07.03.2016.-Seminar-Pedagoskog-zavoda-005

 

– Mi smo u našem kantonu još 1999. godine krenuli sa nekoliko EU VET programa – 1, 2, 3, i 4 i dvije škole rade skoro sve svoje nastavne planove i programe isključivo po modularnom programu. Pedagoški zavod je oduvijek bio opredijeljen za unaprjeđenje procesa obrazovanja i prilikom posjeta školama primjetili smo da ima određenih grešaka u radu. Danas ćemo se pozabaviti o ovoj temi i ja ću pokazati primjere na kojima se griješi, odnosno kako treba da se radi. Govorićemo o kvalitetu nastave, motivaciji učenika, ocjenjivanju i tehnikama ocjenjivanja, izračunavanju zaključnih ocjena po modularnom nastavnom planu i programu. Mi želimo da naše obrazovanje ide naprijed, a to možemo imati samo ako omogućimo pomake u dobroj edukaciji, s ciljem da dijete usvoji znanje i da to znanje bude puno vještina i da bude funkcionalno – istakla je ona.

Modularna nastava jedan je od modela poučavanja koji su nastali iz prakse s ciljem otklanjanja uočenih manjkavosti u izvođenju nastavnog procesa.

Ona predstavlja konkretnu i sveobuhvatnu cjelinu u čijem fokusu je neka relevantna tema, a provodi se kroz osmišljavanje posebnih procedura i vještina koje će omogućiti učenicima da usvoje i ovladaju potrebnim znanjima.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.