»»

"/>
Očekuju se skore izmjene zakona u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja BPK-a
Datum: 07.04.2016.

Amira-Borovac

Na svojoj 55. redovnoj sjednici, održanoj 01.04.2016. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je, u formi prijedloga, Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem odgoju i obrazovanju Bosansko-podrinjskog katnona Goražde i uputila ih u daljnju skupštinsku proceduru.

Ovim povodom u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport predstavljeno je više informacija o ovim zakonima.

Donošenje novog zakona u oblasti osnovnog obrazovanja odnosno izmjena postojećeg zakona o srednjem obrazovanju na nivou kantona uslovljeno je izmjenama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju BiH, kao i potrebom otklanjanja nedostataka uočenih u primjeni aktuelnih zakona..

Osim rješenja čiji je cilj unaprjeđenje odgojno-obrazovnog procesa, ove izmjene obuhvatile su i određena usklađivanja sa zakonoma drugih kantona, kao što su Sarajevski kanton, Zeničko-dobojski kanton i Tuzlanski kanton.

Stručna savjetnica u resornom ministarstvu Amira Borovac kazala je kako će novi zakoni donijeti značajne izmjene u pogledu početka nastave u prvom polugodištu, kao i u trajanju zimskog raspusta za učenike. Po novim zakonima, početak nastave u prvom polugodištu predviđen je za 1. septembar, osim kada ovaj datum pada u neradne dane, dok je predviđeno da zimski raspust za učenike, umjesto sadašnje četiri, traje tri sedmice, s tim što će u mjesecu aprilu biti uveden raspust u trajanju od jedne sedmice.

Istaknuto je da su novim Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju predviđene izmjene kad je u pitanju politika školskih udžbenika, regulisanje izostanaka učenika sa nastave, definisanje upisa i statusa učenika sa posebnim obrazovnim potrebama, opisno ocjenjivanje, disciplinske mjere za učenike, te pitanje upisnog područja.

U dijelu koji se odnosi na regulisanje prava i obaveza odgojno-obrazovnih radnika, izmjene se, između ostalog, odnose na zakonsko definisanje Bolonjskog sistema studiranja, potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog ispita, opisne poslove nastavnika, te kriterije za prijem nastavnika u radni odnos.

Značajne promjene donijet će izmjene i dopune Zakona o srednjem odgoju i obrazovanju.

– Ministarstvo je pripremilo i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, koji je urađen iz razloga što je u protekloj godini donešen poseban zakon –  Zakon o obrazovanju odraslih, tako da se u tom dijelu trebala uskladiti zakonska regulativa. Naravno, u saradnji sa nastavnicima uočeni su i određeni nedostaci u usklađivanju obrazovnih politika, jer obrazovanje je živa materija gdje se uvijek nešto dešava i mijenja – istakla je stručna savjetnica u resornom ministarstvu.

Istaknuto je i da će se nakon donošenja Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju  pristupiti donošenju 24 nova pravilnika u oblasti osnovnog obrazovanja s ciljem dodatnog definisanja pojedinih pitanja.

Primjena oba zakona počet će od naredne školske godine.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.