»»

"/>
SASTANAK MINISTRA ZA OBRAZOVANJE I DIREKTORA JU SSŠ „DŽEMAL BIJEDIĆ“
Projekat utopljavanja zgrade JU SSŠ „Džemal Bijedić“ prioritet u oblasti energetske efikasnosti u ovoj godini
Datum: 05.04.2016.

slike-2-006

Nakon što je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala odobrenje Ministarstvu za obrazovanje, mlade nauku, kulturu i sport da Projektom utopljavanja zgrade JU SSŠ „Džemal Bijedić“ aplicira na Javni poziv Federalnog ministarstva za prostorno uređenje, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga juče je održao sastanak s direktorom srednje stručne škole u Goraždu Admirom Kurtovićem, na kojem je razgovarano o ovom  projektu.

Uzimajući u obzir da je objavljenim javnim pozivom predviđeno da aplikacije za projekate  mogu podnijeti samo resorna ministarstva, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dalo je podršku Projektu utopljavanja JU SSŠ „Džemal Bijedić,“ koji je takođe dobio pozitivno mišljenje i preporuku Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Ministar Žuga pojasnio je da je na posljednjoj sjednici Vlade BPK-a Goražde resorno ministarstvo dobilo saglasnost da uputi aplikaciju za pomenuti projekat po javnom pozivu Federalnog ministarstva za prostorno uređenje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 115.000,00 KM, od čega bi Vlada BPK-a Goražde obezbijedila 65.000,00 KM, dok bi se preostala sredstva obezbijedila kroz učešće u pomenutom javnom pozivu.

„Nakon utopljavanja JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija,“ ustanovili smo da i ova škola ima potrebu za zamjenom stolarije i utopljavanjem, koji su potrebni za adekvatnije odvijanje nastave, posebno u zimskom periodu. Drago mi je što ćemo ove godine krenuti sa utopljavanjem ove škole“ – kazao je ministar.

slike-2-008

Projektom se planira izvođenje svih potrebnih građevinsko-zanatskih radova, a to su pripremni, stolarski, zidarski, molersko-farbarski, fasaderski i limarski radovi.

Utopljavanjem objekta smanjile bi se toplotne potrebe objekta, što direktno utječe na postizanje ušteda u potrošnji energije. Na ovaj način stvorili bi se kvalitetniji uslovi za rad i poboljšanje kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa, ispunile obaveze po pitanju energetske efikasnosti javnih objekata propisane zakonskom regulativom iz oblasti građenja, te osigurala zaštita okoline.

„Drago mi je što je i SSŠ „Džemal Bijedić“ dat prioritet kada je riječ o utopljavanju, što uključuje zamjenu stolarije i fasadu, kako bi se na taj način smanjila potrošnja energije i postigli bolji efekti zagrijavanja. U posljednje dvije godine došlo je do obrušavanja fasade, što je zaista opasno za sve učenike i prolaznike u blizini škole. Mi smo prikupili potrebnu dokumetaciju za projekat, dok će resorno ministarstvo i Vlada BPK-a Goražde biti nosioci aktivnosti. Ovom prilikom, ja bih izrazio zahvalnost našem resornom ministarstvu, ministru i Vladi BPK-a Goražde, koja je našu školu uvrstila kao prioritet za realizaciju ovog projekta“ – kazao je direktor JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Admir Kurtović.

Takođe, prema nacrtu dokumenta „Studija i plan energetske efikasnosti“ BPK Goražde, koji je u fazi donošenja, objekat JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde je uvršten u prioritetnu listu javnih objekata za realizaciju mjera poboljšanja energetske efikasnosti u periodu 2015-2020. godina.

Treba pomenuti i da je Vlada BPK-a Goražde zajedno sa UDNP-om započela implementaciju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ čiji je cilj institucionalizacija energetskog upravljanja unutar zgrada javnog sektora u BiH i povećanje energetske efikasnosti, u okviru kojeg je objekat JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde izabran kao jedan od deset javnih objekata na području BPK-a Goražde za koji postoji opravdanost da bude uključen u pomenuti projekat.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.